Mens både tungtransport og personbiler suser under brua, jobbet arbeiderne uten selesikring og med et "rekkverk" som knapt nok var mer enn 40 centimeter høy. Nå er arbeidene med å sette opp nytt rekkverk midlertidig stoppet. (Foto: Privat)

Vegvesenet stoppet risikofylt bruarbeid på dagen

Statens vegvesen har stoppet anleggsarbeidene på brua over Ring 3 i Oslo.

Tirsdag skrev Byggeindustrien om de risikofylte anleggsarbeidene over en av Oslos mest trafikkerte veier, Ring 3.

Mens hovedstadstrafikken suser forbi under brua like ved Manglerud senter, viser bilder at anleggsarbeidere fra entreprenøren jobber uten påkrevde sikkerhetsseler og med et "rekkverk" som knapt rekker dem over knærne.

– Vi stoppet arbeidet tirsdag ettermiddag på bakgrunn av det som kom frem i artikkelen i Byggeindustrien, sier HMS-ansvarlig Arnulf G. Olsen i Statens vegvesen.

Har du bilder eller tips om lignende saker, send oss en mail!

På etterskudd

Onsdag hadde Vegvesenet møter med entreprenøren Norpox. Entreprenøren - som setter opp nye rekkverk på brua - har allerede vært på etterskudd med prosjektet på Manglerud. Oppdraget til entreprenøren skulle ifølge Statens vegvesen ha vært fullført 30. september.

Nå blir de ytterligere forsinket på grunn av HMS-slurv under arbeidene.

– Nå må vi legge en ny fremdriftsplan for hva som skal skje videre. Egentlig skulle det støpes kant i onsdag og deretter monteres nytt rekkverk. Men det er nå satt på hold til vi får på plass tilfredsstillende sikkerhetsløsninger. Trolig vil vi omdirigere trafikken under brua mens de siste arbeidene pågår, sier Olsen.

Flere bekymringsmeldinger

Onsdag fikk Byggeindustrien tilsendt flere bilder fra en leser – denne gangen fra begynnelsen av oktober – som viser at deler av arbeidet på den andre siden av brua har foregått på samme måte som ble presentert på bygg.no tirsdag.

Statens vegvesen bekrefter også at de hadde fått en bekymringsmelding fra publikum allerede før Byggeindustrien omtalte saken tirsdag.

– Ja, vi har fått reaksjoner tidligere og vi ba da om å få en ny risiko- og analysevurdering fra entreprenør. Nå er det gjennomført to risikovurderinger i dette prosjektet, og bruk av sikkerhetssele har vært stilt som et krav for at arbeidene kunne utføres, sier Olsen.

- Ikke midlertidig arbeid

Byggeindustrien har stilt Statens vegvesen spørsmål om hvorfor de i utgangspunktet har godtatt selebruk som sikringsmetode i prosjektet.

I et «God Praksis»-dokument utarbeidet av Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet for takarbeider i høyden står det blant annet at rekkverk eller stillas kun kan unnlates ved midlertidig arbeid, og at det da må benyttes personlig fallsikringsutstyr.

For at arbeidet skal kunne betegnes som midlertidig må flere kriterier oppfylles, blant annet skal arbeidsomfanget ikke overstige fire timesverk.

– Utfordringen her er at man skal ta ned et rekkverk og erstatte det med et nytt. Da er det vanskelig å sette opp et midlertidig rekkverk. Derfor har vi, utfra en risikovurdering, bedt om at det brukes seler under arbeidene. Samtidig hadde vi et krav om at man hadde en kant ytterst som var høy nok til å forhindre at gjenstander falt ned i kjørebanen under, svarer Olsen.

– Har den kanten vært høy nok?

– Ja, jeg mener det. Men under selve støpearbeidene skulle kanten skjøtes opp, på samme måte som ble gjort under støpen på den andre siden av brua. Det aller viktigste for oss er at man bruker sele og at man sikrer verktøyene med snorsystemer, sier Olsen.

– Har dere som byggherre fulgt godt nok opp i dette prosjektet?

– Hvis du skal klare å følge opp 100 prosent, så må du ha en ansatt fra Statens vegvesen på prosjektet hele tiden. Så mange folk har vi ikke i Vegvesenet, sier Olsen.

– På bildene ser det ikke ut til at entreprenøren har tilgang til såkalte «galger» eller andre hjelpemidler til å feste selewire i. Hvordan har de sikret seg?

– De skal ha brukt køyretøy til å feste selene i, svarer Olsen og understreker samtidig at han selv sett at det er blitt brukt seler i prosjektet.

La seg flat

Norpox har vært i møter med Vegvesenet onsdag, og prosjektleder Trond Svinterud skriver følgende i en e-post til Byggeindustrien:

– Bruk av seler og sikringer av verktøy/ utstyr er tatt med i risikovurderingen og gjennomgått med de ansatte, dette utstyret er på plassen og skal benyttes i henhold til risikovurderingen.

– Som det blir nevnt så har dette blitt bemerket en gang tidligere. Da tok vi dette opp med de det gjaldt på prosjektet, sikringer ble så benyttet i henhold til prosedyrer. Når det nå skjer igjen, så vil dette få konsekvenser for de det gjelder. Dette er ikke i henhold til Norpox sine prosedyrer, og det er veldig uheldig for både de det gjelder og for Norpox, skriver Svinterud og lover samtidig å ordne opp.

– Arbeider settes ikke i gang før Vegvesenet har godkjent en videre fremdrift, hvor alle faremomenter og tilhørende tiltak er listet opp, skriver Svinterud i e-posten.

Samtidig som arbeiderne jobber nærmest usikret, suser bilene forbi under brua over Ring 3. Entreprenøren Norpox legger seg flat og sier til Byggeindustrien at arbeiderne på brua skulle ha brukt seler. Foto: Carsten Krøger