Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet restriktive med å permittere til entreprenører

Statens vegvesen sier de er restriktive med å gi permisjoner til stillinger utenfor etaten.

Tidligere denne uken skrev Byggeindustrien om Vegvesen-veteran Gunnar Gjæringen som har tatt ett års permisjon i stillingen som senioringeniør i Region vest for å jobbe som prosjektleder i det spanske entreprenørfirmaet Aldesa.

På spørsmål om det er normalt å gi permisjon for å jobbe hos et entreprenørselskap, svarer Øyvind Haaland, leder for byggherreseksjonen i Region vest, at Statens vegvesen i utgangspunktet er restriktive med å gi permisjoner til stillinger utenfor etaten, men regelverket åpner for individuelle vurderinger.

- Den generelle regelen er at vi gir permisjon bare unntaksvis. I dette konkrete tilfellet fant vi ut at det var riktig å gi permisjon, sier Haaland.

Kan tilføre ny kompetanse

Han trekker frem at regelverket blant annet gir rom for permisjoner i de tilfellene der dette kan tilføre etaten ny kompetanse.

– I noen tilfeller kan personen som kommer tilbake fra permisjon tilføre verdifull kompetanse som etaten kan dra nytte av. Det ser jeg ikke bort ifra kan bli tilfelle hvis Gjæringen velger å komme tilbake til Statens vegvesen, sier Haaland.

Han påpeker at Aldesa er ett av mange utenlandske selskaper som nå ønsker å etablere seg i det norske markedet.

– Det er interessant for oss å lære mer om hvordan utenlandske selskaper opplever møte med det norske markedet og den norske kulturen, sier han.

Habilitetsutfordringer

– Kan det dukke opp habilitetsutfordringer når en Vegvesen-ansatt tar permisjon for å jobbe for en entreprenør?

– Generelt ser jeg ingen prinsipielle utfordringer rundt dette. Hvis vi tar Gunnar Gjæringen som et eksempel, så er han koordinator for det tunnelfaglige i byggherremiljøet i regionen og er lite i direkte kontakt med entreprenørene. Derfor ser jeg absolutt ingen utfordringer hvis han velger å komme tilbake til oss, svarer Haaland.

Mange eksempler

Han minner om at det finnes veldig mange eksempler på Vegvesen-ansatte som tar jobb hos entreprenør for så å vende tilbake, men Haaland gjentar at permisjoner hører til unntakene.

– Verden er full av eksempler på Vegvesen-ansatte som vender tilbake etter å ha jobbet hos entreprenør, og jeg tror ikke jeg har vært borti noen tilfeller der dette har vært en utfordring, fremhever han.

– En problemstilling vi må være oppmerksom på

Fungerende HR- og administrasjonsdirektør Jon Lykke i Statens vegvesen, bekrefter at etaten er restriktive med permisjoner.

Han ser at det i tilknytning til prosjekter og konkurranser kan oppstå situasjoner der Vegvesen-ansatte, som tidligere har jobbet for et entreprenørselskap, får habilitetsutfordringer.

– Dette er opplagt en problemstilling vi må være oppmerksomme på, og det er selvsagt viktig at vi ikke setter oss selv i en situasjon der det blir reist spørsmål om habilitet, sier Lykke.