Statens vegvesen mener den snaut 10 kilometer lange strekningen mellom Hamar og rv. 25 Brenneriroa i Løten kan bygges med sparte OPS-midler. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet mener «missing link» på 10 kilometer i Hedmark kan bygges for sparte OPS-midler

Mellom OPS-prosjektet rv.3/25 og E6 Kolomoen-Moelv gjenstår det nå 10 kilometer med «gammel vei». – Denne strekningen kan i bygge for det vi har spart på OPS-prosjektet, mener prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Torsdag besøkte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) flere prosjekter på en omfattende rundreise. I tillegg til Nye Veiers prosjekt E6 Kolomoen-Øyer, besøkte han også OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten-Elverum og E16 Kløfta-Kongsvinger

For E16 prosjektet mellom Kløfta i Akershus og Kongsvinger i Hedmark gjenstår utbygging av strekningen mellom Nybakk i Akershus og Slomarka i Hedmark før hele strekningen har fire kjørefelt og midtdeler. OPS-prosjektet rv. 3/25 mellom Løten og Elverum er under utbygging og åpner for trafikk 1. november 2020.

Statsråd Dale gjestet rv. 3/25-prosjektet: F.v. Morten Wangen i Hedmarksvegen AS, Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens vegvesen, samferdelsminister Jon Georg Dale, prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen og assisterende prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Rv. 3/25 er tidenes største vegkontrakt og OPS-kontrakten har nå ei sluttprognose 20 prosent under anslag. Dette viser at det ikke er selskapsmodellen som er avgjørende, men heller gjennomføringsmodellen, det er altså ingen forskjell på om det er Nye Veier AS eller Statens vegvesen som bygger, uttalte Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen ifølge vegvesen.no.

Billigere, raskere og bedre

Prosjektlederen presenterte prosjektet og fordelene og gevinstene ved OPS-modellen. Forhandling- og samhandlingsperioden på trekvart år før kontraktsinngåelse fremholdes som den viktigste årsaken til lavere pris. I denne perioden gjør entreprenøren seg godt kjent med grunnforhold og terreng og kan redusere risikopåslaget sitt betydelig.

– At entreprenøren ikke får betalt før vegen åpnes for trafikk bidrar til at alle er interessert i kortest mulig byggetid. Statens vegvesen har fastsatt byggetiden til 2,5 år, men OPS-selskapet og Skanska melder at de gjerne åpner før. Om det er bedre vet vi ikke enda, det får vi vite når vegen står ferdig og har vært i bruk en stund, sa Stensbye.

Han poengterte at Skanska har ansvar for drift og vedlikehold i 20 år, noe som bør være en garanti for kvalitet.

– Skanska får ikke betalt om vegen må stenges for reparasjoner, sa Stensbye.

Missing link – bare ei mil?

Nye Veier AS bygger samtidig ut E6 mellom Kolomoen og Moelv i Hedmark, en strekning på 43 kilometer. Dermed gjenstår det en «missing link», nemlig den snaut 10 kilometer lange strekningen av rv. 25 mellom Brenneriroa i Løten og Hamar.

– Denne strekningen på cirka 10 km kan vi bygge for det vi har spart på OPS-prosjektet, uttalte Stensbye.

– Gjenstår det bare ei mil, og kan dette finansieres med innsparte midler fra OPS-prosjektet, var samferdselsminister Jon Georg Dales spørsmål. Foto: Statens vegvesen

Ifølge vegvesen.no rettet da statsråd Dale rettet seg opp i stolen og spurte opp igjen om det bare gjenstår ei mil og dette kan finansieres med det Statens vegvesen har spart på OPS-prosjektet.