Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vegvesenet med pengepremie for gode trafikkløsninger

Statene vegvesen inviterer næringslivet til en stor idédugnad om hvordan å unngå alvorlige trafikkulykker på Norske veier, og frister med pengepremier for de beste forslagene.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding tirsdag.

For første gang inviterer Statens vegvesen til en stor idédugnad i samarbeid med NHO og KS for å få svar på hvordan å redusere antallet alvorlige trafikkulykker i Norge.

– Skal vi klare å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 500 i 2024, er vi nødt til å snu alle steiner. Vi tror det finnes mange gode trafikksikkerhetsideer blant næringslivsbedrifter i Norge. Derfor har vi tatt initiativ til et pilotprosjekt i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes sentralforbund (KS), forteller programleder Bjørn Skoglund i Statens vegvesen.

200.000 til de beste

Skoglund leder forsknings- og utviklingsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken».

Ifølge Skoglund vil inntil fire forslag blir honorert med 200.000 kroner hver i prosjektet.

– Vi vil så vurdere å bruke disse ideene i en ordinær anskaffelse eller utvikle ideene videre sammen med leverandøren i et forsknings- og utviklingssamarbeid, sier Bjørn Skoglund.

Pilotprosjektet er en del av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmets visjon er, ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen, å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte.

– Vi ønsker å legge til rette for mer konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Det skal føre til flere behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder, forteller prosjektleder Tore Andre Sines i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Dialogkonferanse

Det nye pilotprosjektet er nå lagt ut i Doffin.

– Vi skal orientere interesserte tilbydere på en dialogkonferanse på Gardermoen tirsdag 23. september på Park Inn by Radisson Oslo Airport hotell. Gjennom dialogkonferansen inviterer vi til en plan- og designkonkurranse for å innhente innovative forslag og ideer til nye eller endrede angrepsmåter i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg til bedrifter håper jeg organisasjoner og ulike konsulent- og forskningsmiljøer ser hvilke muligheter denne utlysningen vil kunne gi og at de også melder sin interesse, avslutter Bjørn Skoglund.