Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet lyste ut 354 konkurranser i 2017

Statens vegvesen utlyste 354 konkurranser i 2017. I gjennomsnitt var det 4,8 tilbydere på hver kontrakt.

Det viser tall fra Statens vegvesens tilbudslogg for 2017.

– Konkurransen om oppdrag i anleggsektoren er god og velfungerende, kommenterer Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Knepent flere

Ifølge tilbudsloggen var det knepent flere som konkurrerte om oppdragene i 2017 sammenlignet med 2016, da det var 4,6 tilbydere i hver konkurranse.

Oversikten viser også at det i fjor var gjennomsnittlig best konkurranse om oppdragene mellom 100-250 millioner kroner (6,1 tilbydere) og mellom 25-100 millioner kroner (6,0 tilbydere). Oppdragene over 250 millioner hadde et gjennomsnitt på 5,5 tilbydere, mens de minste oppdragene fra 25 millioner og nedover i gjennomsnitt hadde 4,4 tilbydere i 2017.

Ingen milliardkontrakter

Verdt å merke seg er også at Statens vegvesen ikke skrev en eneste milliardkontrakt i 2017. Det ble første meldt fra Vegvesenets side at den største anleggskontrakten var fv. 714 Stokkhaugen – Sundan, parsell Åstfjordkryssingen, hvor arbeidsfellesskapet Metrostav/Bertelsen & Garpestad gikk seirende ut med et tilbud på cirka 813.00 millioner kroner. I etterkant viste det seg at den aller største kontrakten hadde falt ut - Vegvesenets kontrakt med AF Gruppen på 993.163.250 kroner for E6 Soknedal i Trøndelag.

Tredje største anleggskontrakter var rv. 13. Vik – Vangsnes som Kruse Smith og fv. 17 Strømnes – Sprova, som Skanska vant. Begge disse konkurransene hadde beste tilbudssum på cirka 360 millioner kroner.

Åtte prosent over 100 millioner

Vegvesenets konkurranselogg viser at åtte prosent av kontraktene i fjor hadde en estimert verdi på over 100 millioner kroner. Kontraktene over 100 millioner har allikevel en samlet verdi på cirka 7,2 milliarder kroner, det vil si over 50 prosent av verdien på alle kontraktene som ble inngått.

– Vi har en differensiert portefølje der mange små og mellomstore entreprenører bidrar til at Vegvesenet får utført sine oppgaver. Dette gir verdiskapning over hele Norge sier Sandvin.

Stor variasjon fra måned til måned

Statens vegvesens månedsoversikt over antallet tilbudsåpninger viser at det er stor variasjon gjennom året. Februar og august stikker seg ut med 50 tilbudsåpninger i begge måneder, mens juli, november og desember ikke overraskende er de roligste månedene med 13-15 tilbudsåpninger.

Det er vanskelig å lese ut en direkte sammenheng mellom antall tilbud og antall konkurranser måned for måned. I februar var det for eksempel mange utlysninger og mange tilbud, mens i juli og september, hvor det var relativt få tilbudsåpninger (13 og 22), var det bare 3,8 tilbud pr. utlysning.