Slik ser Nye Veiers planer for Størentunnelen på E6 Ulsberg – Melhus ut. Illustrasjon: Nye Veier

Vegvesenet kritisk til Nye Veiers åpne planer for E6 i Trøndelag

I en innsigelse til Fylkesmannen i Trøndelag kritiserer Statens vegvesen det de mener er manglende regulering og manglende informasjon i Nye Veiers planer for E6 Ulsberg – Melhus.

Planene for E6-strekningen i Midtre Gauldal og Melhus kommuner omfatter blant annet en 2,7 kilometer lang tunnel hvor det ikke er planlagt nødutganger. Det kommer frem i en artikkel i Adresseavisen denne uken.

«Vi reagerer på at det legges opp til å unngå nødutganger til tross for at et av de viktigste målene med prosjektet er økt trafikksikkerhet», heter det i et brev som avisen har fått tilgang til, sendt av Statens vegvesen til Fylkesmannen i Trøndelag 23. september.

Uklar informasjon

Avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen transport og samfunn understreker overfor Byggeindustrien at Vegvesenet ikke har tatt stilling til den konkrete saken med Størentunnelen, men at de ønsker en mer generell prat med veiselskapet Nye Veier.

– Det viktigste prinsipielle spørsmålet for oss er hvordan Nye Veier regulerer vei. De detaljerer ikke løsningene slik det er vanlig i en reguleringsplan, og på den måten blir det vanskelig for oss som forvaltningsorgan å ta stilling til planene. Det er vi som skal sikre at alle retningslinjer er oppfylt, og det er vanskelig for oss å påse her, sier Strand til Byggeindustrien.

I brevet til fylkesmannen trekker Vegvesenet riktig nok frem manglende regulering av nødutganger og havarilommer i Størentunnelen, men Strand mener det viktigste poenget er innsigelsen mot manglende informasjon ved Nye Veiers bruk av «kombinert formål».

«Statens vegvesen har flere ganger tidligere pekt på det uheldige ved å bruke betegnelsen ‘Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur-traseer’. Denne praksisen gjør det vanskelig å kontrollere om de ulike elementene til-fredsstiller våre håndbøker og normaler, og kan i enkelte tilfeller også føre til at behov for avklaring knyttet til fravik ikke blir avdekket», skriver Vegvesenet i brevet til Fylkesmannen.

Størentunnelen

Strekningen der Størentunnelen kommer, er beregnet å ha en trafikkmengde (ÅDT) på rundt 12.000 kjøretøy i døgnet i 2042, men i henhold til Nye Veiers plan skal kun halvparten av den totale trafikkmengden på strekningen vil gå i tunnelen. Med deres planer skal sørgående trafikk benytte dagens to kjørefelt, slik at det kun skal bygges tunnel for nordgående E6-trafikk, og på den måten skal man komme unna kravet om rømningstunnel, som slår inn ved ÅDT på 8.000 kjøretøy i døgnet, heter det i artikkelen i Adresseavisen.

Ved å gjenbruke dagens to E6-felt på strekningen, fremfor for å bygge to nye tunnelløp for trafikk, sparer Nye Veier rundt en halv milliard kroner, ifølge artikkelen.

Spørsmålet om å bygge Størentunnelen uten nødutganger skal ha blitt dekket i en epostkorespondanse mellom Nye Veier og Vegdirektoratet i 2017. Kjetil Strand i Vegvesenet etterspør en mer formell behandling.

– Dette er det ikke vi som avgjør, men noe Vegdirektoratet burde behandle. Dette burde ha vært tydeliggjort på en mer formell måte, sier han til Byggeindustrien.

Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier sier til Byggeindustrien at han er kjent med problematikken som Vegvesenet bringer opp i innsigelsene sine, og understreker at veiselskapet uansett avklarer problemstillingene med Vegvesenet og andre sektormyndigheter etter endt høringsrunde.

Bjørgård forsvarer bruken av «kombinert formål» i Nye Veiers planer.

– Vi har gjort dette på flere planer, og Vegvesenet har uttalt at det kan være utfordrende. Det må vi håndtere. Kombinert formål er noe vi bruker når vi har en teknisk løsning som vi har tro på, men samtidig ønsker fleksibilitet når vi har entreprenør på plass. Da kan vi gjøre mindre endringer i samarbeid med kommunen uten at vi trenger en omregulering, sier han.