Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet dropper mål om fergefri E39

Statens vegvesen opplyser om at de kommer til å anbefale Samferdselsdepartementet å gå bort fra strategien om helt fergefri E39.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud røper til DagensNæringsliv at dette er et av rådene de vi gi departementet etter at politikerne ba veimyndighetene vurdere nytte og kostnader i planlagte prosjekt.

– Statens vegvesen forlater konseptet om en fullstendig fergefri E39 fra Trondheim til Kristiansand og jobber nå med alternative strategier. Målet er at folk skal komme frem. Det er det vi lytter til, sier Grimsrud til DN.

– Vi snur hver stein for å vurdere økt effektivitet og reduserte kostnader. Og ja, også om forbedret fergetilbud er mer effektivt enn fergefrie kryssinger på E39. Vi jobber mer med enkeltstrekninger enn å tenke ferdigstilling av hele prosjektet, legger han til.

Vegdirektøren sier ingenting om hvilke strekninger de ser på. Tidligere er det anslått at det vil koste 340 milliarder kroner å gjøre hele E39, fra Kristiansand til Trondheim, fergefri.

I månedsskiftet skal etaten levere sitt forslag som er med på å danne grunnlaget for den nye NTPen som blir lagt frem i 2021.