Fra Saggrenda bru hvor Metrostav var blant aktørene i prosjektet. Foto: Ådne Homleid

Vegvesenet avslutter sak om lønnskluss i Metrostav - utro ansatt skyld i problemer

Statens vegvesen har avsluttet saken med underbetalte arbeidere i entreprenørselskapet Metrostav. Entreprenøren har frivillig besluttet å kompensere deler av den ubetalte lønnen til de bulgarske ansatte.

Statens vegvesen skriver i en melding torsdag at de er ferdig med sine undersøkelser etter at varsel i mars om at bulgarske arbeidere ved to Vegvesen-prosjekter i Trøndelag og Buskerud ble underbetalt. Prosjektene dette gjelder er fylkesvei 714 Stokkhaugen-Sundan i Trøndelag og  E134 Trollerudmoen-Saggrenda i Buskerud.

Dette ble oppdaget av Metrostav selv, som raskt varslet Vegvesenet som byggherre og andre offentlige instanser.

Utro medarbeider
- Felles undersøkelser utført av Vegvesenet og Metrostav har avdekket at dette skyldtes en utro ansatt i Metrostav og ikke handlinger gjort i regi av selskapet, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Vegvesenet melder at medarbeideren, som har rekruttert de aktuelle arbeiderne i Bulgaria og sørget for arbeidsavtaler, kontoer og andre praktiske forhold, har tatt deler av lønnen via ulike mellomkonti. Selskapet selv hadde få muligheter til å avdekke den ulovlige praksisen

Kompenserer
- Selv om det tsjekkiske entreprenørselskapet Metrostav ikke har skapt situasjonen er selskapet bevisst den sosiale alvorlighetsgraden og følsomheten i hele situasjonen. Metrostav har frivillig besluttet å kompensere deler av den ubetalte lønn til de bulgarske ansatte som er utnyttet, heter det i meldingen.

- Metrostav har demonstrert gode intensjoner og et høyt samfunnsansvar. Selskapet er tydelig på at de har nulltoleranse for lignende handlinger. Saken er avsluttet fra vår side, sier Jon Molnes.