Statssekretær Ingelin Noresjø svingte stødig øksa og åpnet veien med hjelp Berit Hundåla ordfører i Vefsn, og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesenFoto: SkanskaFoto: Per Kollstad/Statens vegvesenFoto: SkanskaFoto: Skanska

Vegvesenet åpnet E6 Helgeland Sør: - Har vært læremester i effektiv veibygging

Torsdag åpnet Helgeland Sør og 29 kilometer med ny E6 ligger klar for bilistene. Åpningen skjer hele ett år tidligere enn planlagt.

Det store veiprosjektet har dermed nådd en viktig milepæl, og alle de fire nordligste parsellene som Skanska har bygget er nå satt trafikk på.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen var synlig stolt over det prosjektleder Bård Nyland og resten av E6-Helgeland gjengen har fått til sammen med entreprenøren Skanska og Vefsn kommune.

- E6 Helgeland har vært læremester i effektiv veibygging for andre veiprosjekter i Statens vegvesen, men også for Nye veier, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Det siste henspeiler på at ledelsen i Nye veier satt på skolebenken med effektiv veibygging som pensum i 2017. Ifølge Statens vegvesen har Nye Veier også besøkt veianlegget i Nordland, og fått hele konkurransegrunnlaget og annen viktig E6-dokumentasjon.

Fra før har E6 Helgeland åpnet 62 kilometer i nord. Med strekningen som åpner torsdag er det åpnet 48 kilometer ny veg på E6 Helgeland sør. Veien har en snittpris på 62.000 kroner meteren. Det er ny veg til halv pris. Til sammen er det investert 8,1 milliarder kroner i ny veg. Trafikken kan nå kjøre 12 mil med ny veg fra grensa til Trøndelag til Saltfjellet.

Torsdag klipte statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) snora for 30 kilometer ny trafikksikker veg på strekningen Kulstaddalen-Ose.

- Statens vegvesen har holdt i dette prosjektet på en strålende måte. Gjennom denne nye kontraktsformen har dere i tett samarbeid med Skanska og de andre aktørene, sa Noresjø.

– Dette er en viktig vei for landsdelen som vil gi både bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet, så jeg er veldig glad for at vi kan la bilistene ta i bruk den nye veien hele ett år tidligere enn opprinnelig planlagt, forteller Jan Erik Skogen, prosjektleder for Skanska, i en melding fra selskapet.

Det var i februar 2017 at kontrakten på 2,3 milliarder kroner ble signert. Byggingen startet i mai samme år. I tillegg til de fire parsellene som Skanska har bygget, består prosjektet av en parsell på cirka 18 kilometer som Hæhre Entreprenør gjennomfører i sin helhet i en underentreprise for Skanska og som skal åpne i desember 2020.

Artikkelen fortsetter under bildet

Foto: Skanska

Helgeland-utbyggingen er det første prosjektet som Statens vegvesen gjennomfører som en såkalt veiutviklingskontrakt. Det betyr at Skanska som entreprenør har hatt ansvar for både å prosjektere, bygge og vil også drifte veianlegget de neste 15 årene.

– Veiutviklingskontrakten gjør at vi har større mulighet til å påvirke hvordan vi løser prosjektet. Vi har jobbet tett med konsulent og rådgiver, byggherre og berørte kommuner og andre interessenter om å finne den mest mulig praktiske og kostnadseffektive måten å bygge på, forteller Skogen. Han trekker frem den tidlige åpningen som et bevis for at kontraktsformen fungerer godt.

– Denne kontraktsformen tilhører uten tvil fremtiden, mener Skogen.

Han trekker frem at de har hatt veldig flinke folk i sving på prosjektet, i tillegg til at de har satt på flere folk og flere maskiner, som en de viktigste årsakene til den raske ferdigstillelsen.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik trekker fram tidliginvolvering av entreprenører, og et sømløst samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunene Vefsn, Rana og Hemnes, som viktige forklaringer på lave byggekostnader, god kvalitet og rask gjennomføring av E6 på Helgeland.

Allerede i 2010 inviterte Statens vegvesen store entreprenører inn og spurte dem hvordan de ville organisert vegprosjektet for å få mest mulig veg for pengene.

- Vi tok med oss det beste fra de tre OPS prosjektene Vegvesenet bygde tidlig på 2000 tallet og utviklet nye løsninger sammen med entreprenører. Kommunene fulgte opp med effektiv behandling av flere reguleringsplaner. Noen av reguleringsplanene ble endret etter hvert som vi bygde vei, sier Davik.

På det meste var det 200 personer som jobbet i prosjektet samtidig.

Prosjektleder Erik Skogen i Skanska, trekker også frem at samarbeidet med Statens vegvesen har fungert godt.

– Vi har møtt en profesjonell kunde som har stilt tøffe krav, men vi har hatt et meget godt samarbeid. Vi har sammen løst vanskelige kontraktuelle utfordringer som fort kunne havnet i retten, men som vi løste med bakgrunn i at vi har hatt et unikt samarbeid hvor vi har søkt å finne løsninger sammen, sier Skogen.

Den nye veien går over 10 nye bruer og gjennom tre tunneler. Det er også bygd en rundkjøring, 10 vegkryss og 13 busslommer. Statens vegvesen tar også i bruk en ny kontrollplass ved fylkesveg 78, 25 kilometer nord for Mosjøen. Det gir økt trafikksikkerhet i form av færre biler med tekniske feil på E6.

Her ser vi deler av både den nye og den gamle E6-strekningen. Foto: Skanska