Vegplanleggere søkes til spennende utfordringer

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeNord-Trøndelag
StedSteinkjer
Søknadsfrist28.09.2014

I plan- og prosjekteringsseksjonen jobber 20 vegplanleggere, men vi har behov for flere. Som medarbeider hos oss, blir du en del av et sterkt, tverrfaglig planleggingsmiljø. Vi legger stor vekt på etter- og videreutdanning gjennom interne og eksterne opplæringstiltak.

Til vårt kontor på Steinkjer søker vi 2-3 vegplanleggere. Du vil få muligheten til å jobbe med erfarne fagfolk.

Stillingene gir mulighet for spennende oppgaver, alt fra større vegprosjekter til tiltak for gående og syklende. Vi planlegger nå på flere strekninger på E6 i hele Nord-Trøndelag, fra utredning av standard, via kommunedelplaner med konsekvensutredninger til reguleringsplaner og byggeplaner. Det pågår også planlegging av store og små vegprosjekter på fylkesveg, inklusiv tiltak for gående og syklende.

Hva skal du jobbe med?

- Vegplanlegging på alle plannivå, fra kommunedelplan til prosjektering

- Være fagansvarlig i planprosjekt og utbyggingsprosjekt

- Prosjektering og planlegging ved hjelp av NovaPoint/AutoCad

- Mulighet for å delta i oppfølging av anlegg

Hvem er du?

Det kreves minimum treårig bachelorutdanning. Utdanningsretning samferdsel, bygg og anlegg fra universitet eller høyskole med fagkombinasjoner innen vegplanlegging og vegbygging. Det vil være fordel om du har arbeidserfaring fra noen av disse arbeidsområdene: veg- og gateplanlegging, trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelvegplanlegging, skiltplaner, drens- og overvannsplaner og arealplanlegging. Det vil også være en stor fordel at du har erfaring med bruk av Autocad og Novapoint. Vi oppfordrer likevel nyutdannede til å søke.

Fordi du kommer til å jobbe tett med andre, vil personlig egnethet bli vektlagt. Du bør:

  • Ha gode samarbeidsevner
  • Like å jobbe i tverrfaglige team
  • Være interessert i fagområdet
  • Kunne formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
  • Det er ønskelig med førerkort klasse B.

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Vi kan tilby gunstige arbeidstidsordninger, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har også gode muligheter for videre- og etterutdanning. For eksempel er flere av vegplanleggerne under utdanning ved studiet erfaringsbasert master ved NTNU.

Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Anne Karin Skjeflo.

Statens vegvesen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og geografisk- eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søknad med CV sendes elektronisk, søk her   Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Spørsmål om stillingen?

Anne Karin Skjeflo

Telefon

74 12 25 56

Vis flere stillinger: