Vegplanlegger, Stavanger

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist02.02.2019

Vil du jobbe som vegplanlegger i et verdensledende rådgivermiljø? Våre ingeniører jobber på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som E16 Bjørum - Skaret, E18 Rugtvedt - Dørdal og Fornebubanen, og mange andre spennende prosjekter i innland og utland. Er du på jakt etter nye utfordringer? Så les mer her!

ARBEID MED PLANLEGGING PÅ ALLE NIVÅER

Som vegplanlegger i COWI vil du arbeide med planlegging og prosjektering på alle nivåer - overordnede planer, reguleringsplaner og byggeplaner, samt anleggsoppfølging. Du vil også kunne få ansvar som oppdragsleder og/eller disiplinleder på små og mellomstore prosjekter. Avhengig av din motivasjon og kompetanse, får du mulighet til å spesialisere deg ytterligere innen ditt fagområde og påta deg større ansvar innen prosjektledelse knyttet til noen av våre samferdselsprosjekter. I tillegg kan det bli aktuelt å delta i markedsarbeid og tilbudsprosesser.

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av høyst relevant samfunnsmessig betydning. COWIs kompetanse innen veg- og gateplanlegging er multidisiplinære. Vi dekker alle fagområder fra innledende fase på idéstadiet, til drift av ferdig anlegg. Vi har lang erfaring med å jobbe med prosjekter på tvers av geografi, noe som gir muligheter for å delta i prosjekter over hele landet, også store nasjonale og internasjonale prosjekter. Med et stort spenn i både størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER KVALITETSBEVISST, NYSGJERRIG OG HAR EN GOD TVERRFAGLIG FORSTÅELSE

Den store aktiviteten innenfor samferdselssektoren fører til økt etterspørsel etter våre tjenester innenfor plan og infrastrukturtjenester, og behovet for en styrket lokal tilstedeværelse blir større. Vi ser derfor etter deg som vil være med å styrke vår posisjon i markedet i Stavanger-regionen, og som har en genuin interesse for faget. Vi forutsetter en bachelor- eller mastergrad innen relevante områder, og minimum 2 års relevant erfaring.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du evner å dele erfaringer og kompetanse med kolleger
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt
 • Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Du har erfaring med NS 3420 og prosesskode.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer. Vi har blant annet fått i oppdrag å planlegge Regjeringskvartalet, Fornebubanen, nytt sykehus i Stavanger og nytt sykehus i Drammen. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Vi leder utviklingen i bransjen gjennom nye og innovative løsninger på fagfelter, prosesser og bruk av digitale verktøy.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Interne kompetansenettverk med samarbeid på tvers av fagfelt og regioner.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Moderne kontorlokaler og fasiliteter.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Vi arrangerer sosiale aktiviteter og arrangementer, og disponerer flotte bedriftshytter.
 • COWI tilbyr utdanningsprogrammer innenfor faglig utvikling, prosjektledelse, linjeledelse og markedsføring/utvikling. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle ferdigheter hos de ansatte, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve arbeidsplassen som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Arbeidssted: Stavanger

Kontaktperson: Erik Handal Nilsen (Seksjonsleder), Epost: ehnn@cowi.com, Tlf: 976 32 762.

Søk stilling

Vis flere stillinger: