Illustrasjonsfoto.

Vegopning tysdag - dette har Bertelsen & Garpestad bygd for 83 millionar

Bertelsen & Garpestad har vore entreprenør på prosjektet Bygnes-Søylebotn i Rogaland. Prosjektet som opnar tysdag, har kosta 83 millionar kroner.

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal i Rogaland står for opninga tysdag 18. desember klokka.

Arbeidet på fylkesveg 511 starta i juni 2017. Halvanna år etter er vegen klar til opning. Prosjektet omfattar delvis ny veg og bygging av ny gang- og sykkelvegnett frå Bygneskrysset til Østrembruvegen.

- I starten var utfordringa smal veg og sprenging. Det har også vore krevjande å jobbe så tett på eigedommar, spesielt ved Finasvingen. Men nå er vi først og fremst glade for at alt er ferdig, seier prosjektleiar Einar Færaas i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Litt av det som er gjort:

  • 1150 meter ny veg. Vegen er 6,5 meter brei
  • 400 meter med støyskjerm er bygd
  • Det er sprengt 20.000 kubikkmeter. 20.000 kubikkmeter masse er skifta ut
  • 700 kvadratmeter natursteinsmur er lagt, 17.000 kvadratmeter asfalt er lagt
  • Diverse arbeid med vatn og avløp for Karmøy kommune

Helse, miljø og sikkerhet er svært viktig for Statens vegvesen.

- Å finne trygge krysningspunkt for skuleungar og mjuke trafikantar har vore utfordrande. Men med godt samarbeid med entreprenør og kommunen, så har vi klart å finne gode og trygge løysingar, poengterer Færaas.

Prosjektet er finansiert med midlar frå Haugalandspakken.