Vegforvaltere – Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist28.09.2014

Vi søker 2 vegforvaltere til plan- og forvaltnings seksjonen – Salten.Stillingene er knyttet til Statens vegvesen Region nord, vegavdeling Nordland og har kontorsted Bodø.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være saksbehandling innenfor følgende områder avhengig av tidligere erfaring og kompetanse:

  • Behandling av arbeidsvarslingsplaner
  • Behandling av avkjørselssøknad, gravetillatelse, dispensasjon fra byggegrense og nabovarsel
  • Arealplaner – behandling av offentlige og private planer

Vi vil vektlegge erfaring fra forvaltningsområdet og kunnskap om veglov, plan og bygningslov og lovverk knyttet til offentlig forvaltning. Det er ønskelig at du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og er imøtekommende og løsningsorienter overfor både kollegaer og brukere av vegnettet. Dette forutsetter gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig og at du behersker norsk og generell bruk av It-verktøy.

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller annen relevant utdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes. Førerkort klasse B.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ. For stillingene gjelder en prøvetid på 6 måneder. Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Lars Petter K. Kaski på tlf. 75 55 28 46 / 48265549 eller e-post: lars.kaski@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss - uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stillingen her


Vis flere stillinger: