Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.Hanna Hyvönen og Teo Tammiwuori fortalte om Kirjastosilta-brua.330 deltakere var på plass i salen mandag.

Vegdirektøren: Prioriterer bru fremfor undersjøisk tunnel

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen uttalte i sin åpningstale på Brukonferansen 2016 at etaten foretrekker å bygge bru i stedet for undersjøisk tunnel der dette er realistisk og teknisk mulig.

Det finnes i dag nærmere 16.600 bruer rundt om på landets mange veier. Med dette bakteppet understreket vegdirektøren i sin åpningstale på Brukonferansen viktigheten av bruene i det norske veinettet.

Han dro i innledningen frem flere epokegjørende bruutbygginger fra tidlig på 1900-tallet og frem til dagens og morgendagens bruprosjekter.

Han pekte også på at man på 1980-tallet i stadig økende grad tok i bruk undersjøiske tunneler i stedet for bruer på en rekke prosjekter rundt om i landet.

– Nå har det utviklet seg slik at vi foretrekker bru om dette er teknisk og praktisk mulig på bekostning av undersjøiske tunneler, uttalte vegdirektøren. Som eksempel dro han frem Statens vegvesens forslag om å bygge bru over Oslofjorden i stedet for et nytt løp ved siden av dagens undersjøiske tunnel som løsning til kryssing av Oslofjorden.

Han pekte også på det aktive brumiljøet i Norge, og at bruteknologien er høyst levende.

– Det skjer mye innen brumiljøet, og for eksempel vil kryssingen av Sognefjorden sette oss på helt nye prøver, sa Gustavsen, som tydelig var stolt over at så mange deltok på brukonferansen og hva denne møteplassen har utviklet seg til.

– Denne arenaen er helt klart viktig for utviklingen bruteknologien, uttalte han.

Det er totalt 330 deltakere på årets konferanse, og det er så mange at arrangementet måtte flyttes til større lokaler, fra de tidligere benyttede lokalene i Vika Atrium til Radisson BLU Scandinavia Hotel. Brukonferansen arrangeres av Statens vegvesen, og avsluttes tirsdag.