Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (t.h.) og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Foto: Konnekt

Vegdirektøren og Jernbanedirektøren signerte Konnekts styringsdokument

Vegdirektøren og Jernbanedirektøren signerte tirsdag Konnekts styringsdokument.

Dermed har Konnekt, som er et nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, offisielt fått mandatet til å representere Jernbane- og Vegdirektoratet i arbeidet med å sørge for tilstrekkelig og riktig kompetanse i samferdselssektoren.

- Å få på plass signaturene til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik er en viktig milepæl. Konnekt er godt i gang med arbeidet allerede, men den offisielle signeringen er både en anerkjennelse av at man står ovenfor felles utfordringer og at løsninger krever felles innsats. Konnekt skal se på kompetansebehovet for sektoren som en helhet, og med sterke aktører i ryggen kan vi jobbe mer strategisk på tvers av fagområder, og ikke minst mer effektivt, ved hjelp av hverandres nettverk og domenekunnskap, sier Konnekts leder Adbul Basit Mohammad i en pressemelding.

- Ved å opprette en organisasjon som kun skal jobbe med kompetanse sørges det for å gi kompetanseutvikling det fokuset som er nødvendig for å opprettholde og tilføre det sektoren vil trenge i årene som kommer. De tradisjonelle ingeniørfagene må opprettholdes, samtidig som nye fagområder innenfor teknologi og innovasjon blir mer og mer aktuelle. Kompetanse som muliggjør bærekraftig samferdselsløsninger blir også et veldig viktig område. Konnekt vil knytte myndighetene, arbeidslivet og akademia sammen for å sikre kontinuerlig påfyll av forskningsbasert og arbeidslivsrelevant kompetanse. I tillegg vil Konnekt jobbe for å gjøre samferdsel enda mer attraktivt for fremtidige arbeidstakere, utdyper Mohammad.