Veg- og gateplanlegger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeTrøndelag
StedSteinkjer
Søknadsfrist14.05.2018

Vi søker veg- og gateplanlegger

Ønsker du å bruke og utvikle din kompetanse innen veg- og gateplanlegging, kan vi tilby de mest spennende prosjektene og utfordringene i Midt-Norge. Plan- og prosjekteringsseksjonen i ressursavdelingen i Statens vegvesen Region midt søker etter veg- og gateplanlegger. Her blir du del av et spennende og solid tverrfaglig planleggingsmiljø. Kontorsted er Steinkjer.

Det er stor aktivitet i Midt-Norge med mange spennende oppgaver. Det pågår planlegging på E6 i Trøndelag, både nord og sør for Steinkjer. I tillegg planlegges større og mindre fylkesvegprosjekter, inkludert vegomlegginger, kryssutbedringer, og gang og sykkelveger. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer.

Hva skal du jobbe med?

Planleggerne i Statens vegvesen har stort ansvar og bidrar i utredninger, via kommunedelplaner med konsekvensutredninger til reguleringsplaner og byggeplaner. Dette innebærer blant annet:

  • Planlegging av vegprosjekter i henhold til plan- og bygningsloven
  • Utarbeidelse av prosjekterings- og konkurransegrunnlag for byggefase
  • Et mangfold av ulike prosjekt, i kompleksitet og omfang.

Hvem er du?

Det kreves at du har bachelor- eller mastergrad i veg- og gateutforming.

Vi jobber rmed modellbasert planlegging i et tverrfaglig verktøy. Vi ser spesielt etter deg som har ny kompetanse innen veg- og gateplanlegging med modellbasert verktøy. Aller helst foretrekker vi deg som har 3-4 års god praksis og erfaring, men også en engasjert nyutdannet vil bli vurdert.

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er initiativrik, selvstendig, strukturert og faglig engasjert. Det er viktig at du kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig. All planlegging og prosjektering utføres i samarbeid med kolleger innenfor eget og andre fagområder, derfor vektlegger vi evnen til å samarbeide. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no)

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Statens vegvesen tilbyr sine medarbeidere svært gode muligheter for faglig utvikling.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jmf. Offentlighetsloven. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt kopier tas med til et eventuelt intervju.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonsleder Anne Karin Skjeflo, mobil: 41614751.

Søk stilling

Vis flere stillinger: