Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er uholdbart at et knippe selskaper som er helt eller delvis eid av staten, ikke har styremedlemmer fra Nord-Norge. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vedum kritiserer sentralisering av statlig styremakt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er problematisk at Distrikts-Norge er underrepresentert i styrene i statseide bedrifter.

En oversikt i Nationen over styrene i 74 helt eller delvis statseide bedrifter, viser at godt over halvparten av styrelederne bor i Oslo-området. Avisen har sett nærmere på et knippe store selskaper og fastslår at ikke ett eneste styremedlem bor nord for Hamar. Det får Vedum til å reagere.

– Det ligger enormt mye makt i disse styrene. At en hel landsdel som Nord-Norge ikke har en eneste styreleder i selskaper som har en landsdekkende funksjon, er ikke holdbart, sier han og trekker fram Posten som et eksempel.

Han mener bosted vil påvirke hvordan man påvirker noen av endringene selskapet står overfor, blant annet færre leveringsdager.

– I Nord-Norge handler det ikke bare om regninger, men om det lokale næringslivet, som ikke får levert pakkene, eller tannlegekontoret som ikke får protesene de trenger. Det er andre praktiske utfordringer om du bor på Frogner, eller om du bor i Mehamn eller Fauske, sier Senterparti-lederen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) påpeker at Posten og flere andre selskaper som trekkes fram, drives forretningsmessig og at styrets oppgave dermed er å drive forretning, ikke politikk.