Vedlikehold for milliarder

Norske Shell har tildelt Aker Kværner i samarbeid med Linjebygg Offshore i Molde en kontrakt på 2 milliarder kroner, melder NRK.

Kontrakten omfatter vedlikeholdsarbeid på Draugenfeltet på Haltenbanken og Ormen Lange-anlegget på Aukra. Kontrakten betyr 160 nye arbeidsplasser i Aker Kværner og Linjebygg Offshore. Kontrakten gjelder i første omgang for fem år, med mulig for forlening i ytterligere seks år.