Vaskekoner tar fagbrev

Betegnelsen vaskekone blir stadig mer utdatert. De siste fem årene har nesten 2500 nordmenn skaffet seg fagbrev i renhold og fått tittelen renholdsoperatør.

Renholdsyrket er mer enn å bare feie over gulvet med en mopp. Antallet rengjøringsmidler og rengjøringsmetoder er etter hvert blitt mange, det samme er maskinene som skal betjenes. Riktig rengjøring har stor betydning for både økonomi og helse, sier Inger Dahl i Teknologisk Institutt. Teknologisk Institutt er blant dem som utdanner flest renholdsoperatører her i landet. For å få fagbrevet, må renholderne gjennom undervisning i fysikk, kjemi, økologi og mikrobiologi, som blant annet er viten om smitte. Renholderne ferdes i forskjellige arbeidsmiljøer og må ha kunnskap om disse. Særlig er det viktig på arbeidsplasser som sykehus og sykehjem, sier Dahl. Ergonomi står også på timeplanen. Slitasjeskader på armer, rygg og ben har vært en gjenganger i yrket. For i det hele tatt å få begynne på utdannelsen, må du ha fem års yrkeserfaring som renholder. Ifølge rengjøringseksperten er utdanning med på å heve yrkets status. Tradisjonelt er utdanning forbundet med status. Utbredelsen av fagbrev er med på å understreke at dette er et yrke og ikke noe hvem som helst kan gjøre, sier Dahl. Det er i overveiende grad renholdere ansatt i stat og kommune som skaffer seg fagbrev. Renholderne har gode grunner til å utdanne seg. Feilvask en av de viktigste årsakene til at møbler og gulv blir ødelagt. Særlig tar overdreven bruk av vann knekken på lakken på veldig mange skrivebord på norske arbeidsplasser. Parketten lider ofte samme skjebne, sier Dahl. De helsemessige gevinstene av riktig renhold er dokumentert. Et kontorstolsete kan være rene støvbomben. Vi har gjort målinger som viser at støvmengden i luften kan ti-dobles ved å dumpe ned på en støvete stol, sier forskningssjef Knut Skyberg i Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami. Undersøkelse viser at hver tiende mann og hver femte kvinne er svimle og tunge i hodet mens de er på jobb. Halvparten av arbeidstakerne sliter med konsentrasjonen, mens fire av ti klør i øyne og nese og er plaget av tørrhet i halsen. En del av plagene skyldes inneklimaet på jobben og kan forebygges ved riktig renhold. I forsøk vi har gjort, ble en av tre bedre av plagene etter at kontoret ble vasket ordentlig ned. Det er en oppsiktsvekkende forbedring, sier Skyberg. Problemet ligger ikke i bare i dårlig renhold, men også feil renhold. I Stami-forsøkene måtte tepper i en av bedriftene vaskes med kun vann i flere runder før kjemikalienivået kom ned på et helsemessig akseptabelt nivå. For mye kjemikalier i teppene gjør at det følge med støv som virvles opp i lufta til enhver tid, med negative helseeffekter for de ansatte. Det samme skjer når polering av gulv utføres feil. Polishen smuldrer opp og sprer seg i lufta, sier Skyberg.