- Det er viktig for oss å poengtere at ferdsel ute på anlegget uten nødvendig sikkerhetsopplæring er forbudt og forbundet med høy risiko, sier Stig Johansen i Statens vegevsen og Cathrine Turnage i Skanska. Foto: Erik Larsstuen/Statens vegvesen

Varsler om ulovlig ferdsel på OPS-prosjekt

I senere tid har Statens vegvesen og Skanska fått mange henvendelser fra sine sjåfører og maskinførere om uønsket ferdsel på anleggsområdet ifb med bygging av ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum.

- Gundsetmarka er mye brukt av mange mennesker. Det er bra, men det er både farlig og ulovlig å oppholde seg på anleggsområdet. Vær så snill å bruk de merkede kryssingspunktene oppfordrer Stig Johansen i Statens vegvesen og Cathrine Turnage i Skanska.

Farlig og forbudt
Statens vegvesen bygger nå i samarbeid med Hedmarksvegen AS og Skanska AS ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum. Anlegget nesten 30 kilometer langt og går tvers gjennom turområdet. Det byr på utfordringer.

- Det er gledelig å se at Grundsetmarka er så mye brukt både sommer som vinter. Vi er klar over at anlegget deler turområdet. Vi har derfor lagt til rette for merkede kryssingspunkter over anlegget. De er godt merket både for turgåere og sjåførene. Det er for uvedkommende forbudt å oppholde seg på anleggsområdet. Det er lett å skade seg på installasjoner som ikke er ferdig og det er mye trafikk med store maskiner på anlegget sier HMS-leder i Skanska Cathrine Turnage.

Overgangsfase frem til brua er ferdig
- Kryssingspunktene er godt merket både for turgåerne og for anleggsmaskinførerene. Sjåførene kjører ekstra varsomt ved kryssingspunktene da de er klar over at det kan være folk der. To punkt er dessverre for tiden tatt bort. Det gjelder punktet i lysløypa mellom Grindalsmoen og Djupmyrkoia. Her er vi i sluttfasen med den nye flotte skibrua. Når vi er ferdige med brua kan man krysse helt trygt over anleggsområdet og den fremtidige firefelts rv. 3/25. Vi skal etter planen åpne brua i slutten av oktober. Det andre er kryssingen av stien fra Lerkeveien. Vi bygger en ny sti på baksiden av vollen til Svenkerud. Denne vil da koble sammen stien fra Lerkeveien med overgangsbrua på Svenkerud, og vil vil da få muligheten til å gå en flott rundtur om Djupmyra og Djupmyrskoia, sier Stig Johansen, HMS-rådgiver i Statens vegvesen.