Varsler forskermangel

Kvalitetsreformen kan føre til forskermangel i Norge, viser en forskningsartikkel.

 

 

Katarina Østergren og Inger Stensaker ved Norges Handelshøyskole (NHH) har forsket på endringene som følger Kavlitetsreformen, skriver forskning.no. Forskningsartikkelen som ble lagt fram lørdag, viser at Kvalitetsreformen kan føre til større konkurranse om studenter og kvalifisert personell, og til slutt for få forskere.

- Det blir tøffere for de små høyskolene, og vi får se hvem som overlever. For å bygge opp de nye universitetene blir det veldig konkurranse om kvalifiserte folk, og det kan svekke den norske forskningen, sier Østergren til nettstedet.

- Norge er kjent for å ha god kvalitet på utdanning, men også kjent for lave lønninger i denne sektoren. Det blir med stor sannsynlighet utilstrekkelig med folk som kan forske og undervise, sier hun.

Ifølge artikkelen har utdanningsinstitusjonene valgt tre forskjellige strategier for de neste årene: De små høyskolene satser på å spesialisere seg innen en mindre nisje. Rundt halvparten av norske høyskoler har som mål å oppnå universitetsstatus, og bruker store ressurser på å greie dette. De etablerte universitetene og vitenskapelige høyskolene har valgt en internasjonaliseringsstrategi, og ønsker å hevde seg mot andre utdanningsinstitusjoner i Europa