<p>TOPPMØTE OM ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: NHO-direktør Svein Oppegaard, arbeidsminister Robert Eriksson, statsminister Erna Solberg og LO-leder Gerd Kristiansen. (Foto: Svanhild Blakstad)</p>TOPPMØTE OM ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: Adm direktør Jon Sandnes i BNL og statsminister Erna Solberg. (Foto: Svanhild Blakstad)Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet og BNL-sjef Jon Sandnes. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE OM ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: NHO-direktør Svein Oppegaard og arbeidsminister Robert Eriksson. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE OM ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: Statsminister Erna Solberg og LO-leder Gerd Kristiansen. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE OM ARBEIDSLIVSKRIMINALITET:Seniorforsker Line Eldring i Fafo og direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE OM ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: BNL-sjef Jon Sandnes og skattedirektør Hans Christian Holte. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE: Regjeringen og partene i arbeidslivet skal utarbeide en strategi for å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE: Regjeringen og partene i arbeidslivet skal utarbeide en strategi for å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet. LO-leder Gerd Kristiansen (Foto: Svanhild Blakstad)NHO-direktør Svein Oppegaard og BNL-sjef Jon Sandnes var blant deltakerne på toppmøte mot arbeidslivskriminalitet i Regjeringens representasjonsbolig onsdag 17. september. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE: Regjeringen og partene i arbeidslivet skal utarbeide en strategi for å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE: Regjeringen og partene i arbeidslivet skal utarbeide en strategi for å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet. (Foto: Svanhild Blakstad)TOPPMØTE: Regjeringen og partene i arbeidslivet skal utarbeide en strategi for å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet. (Foto: Svanhild Blakstad)

Varsler flere samordnede kontroller

Regjeringen Solberg ønsker å forsterke innsatsen med å stanse fremveksten av arbeidslivskriminalitet i Norge. Onsdag inviterte statsministeren til toppmøte rundt teamet, og flere koordinerte kontroller blir et av virkemidlene som blir prioritert i tiden fremover.

– Vi har hatt et konstruktivt møte mellom de ulike partene i arbeidslivet, og dette er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet mot arbeidslivskriminaliteten, sa statsminister Erna Solberg etter møtet onsdag. Det kom blant annet frem at det i tiden fremover vil bli langt flere samordnede kontroller og enda tettere samarbeid mellom de aktuelle partene, som NHO, LO, politiet skattemyndighetene, Arbeidstilsynet og påtalemyndighetene.

Les også: 25 millioner til kampen mot arbeidskriminalitet

Vil slå hardt ned på de grove overtredelsene

Solberg pekte også på at man kan jobbe for å få et bedre analysearbeid rundt problemstillingen og ikke minst at man må se på kravene til innkjøp for å sikre et mer seriøst arbeidsliv.

Overfor Byggeindustrien påpekte hun viktigheten av at man må slå hardt ned på de grove overtredelsene.

– Vi ser en økende grad av arbeidslivskriminalitet, og det er viktig at vi når de store aktørene som står bak den grove kriminaliteten, sier hun. Hun peker også på at det er et godt samarbeid mellom de ulike partene i arbeidslivet.

– Gjennom dette gode samarbeidet og mer samordnede kontroller, er vi i starten på et godt arbeid, mener hun.

Byggenæringen sentral

Byggenæringen har over lengre tid hatt utfordringer med useriøse og kriminelle aktører. BNL-sjef Jon Sandnes deltok som representant fra en av to landsforeninger i NHO, sammen med NHO-direktør Svein Oppegaard.

Sandnes var godt fornøyd i etterkant av møtet.

– Initiativet er bra og timingen er veldig god. Jeg opplever at det er en felles erkjennelse av situasjonen, uavhengig av hvilken næring det er snakk om. BNL har løftet arbeidsmarkedskriminalitet opp på dagsorden, og nå er det tid for handling. Det må bli enkelt å være seriøs og vi må få bukt med de useriøse, sier han til Byggendustrien og peker også på hvor viktig det er at partssamarbeidet videreføres.

Sandnes er også tydelig på at alle næringer har et selvstendig ansvar for å rydde i eget bo.

– Bedriftene må gjennomgå egne rutiner, og se på hvem man velger å samarbeide med. Det er viktig for å forebygge at kriminelle aktører kommer inn i prosjektene, sier Sandes.

– Skal bli vanskeligere å være kjeltring

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson understreket at det vil komme flere kontroller i 2015.

–Hovedmålet vårt er at det skal bli lettere å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring. For å få til dette målet vi jobbe tett sammen. Dette skal blant annet skje gjennom flere uanmeldte kontroller sier Eriksson. I neste års statsbudsjett vil han bevilge 25 millioner kroner til nettopp dette arbeidet.

– VI har sett at de kriminelle har ligget et steg foran. Dette skal vi nå sørge for at vi unngår, legger Eriksson til.

Regjeringen skal i dialog med partene i arbeidslivet utarbeide en strategi for å bekjempe utviklingen med den økende arbeidslivskriminaliteten. Møtet onsdag er et ledd i dette arbeidet, som nå skal videreføres med uforminsket styrke.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet pekte også på viktigheten av å se over landegrensene.

– Dette er en internasjonal utfordring som går langt utover Norges grenser. Det er også viktig å se på denne dimensjonen, sier hun.