Kristin Røed Eriksen og Jon Karlsen skal bygge en ny og mer slagkraftig organisasjon i Norge. Foto: Unni Bjørgeengen

Varsler endringer i Weber: - Noen arbeidsplasser vil forsvinne

– Folk flest bygger ikke kjeller med Leca lenger, det har fått merkbare konsekvenser.

Ifølge Weber vil det skje merkbare endringer i den norske organisasjonen, og utviklingen har skutt fart etter at Weber ble en del av storfamilien med GLAVA og Gyproc.

– Endringene er nødvendige og ønskelige, fastslår direktør for forretningsenhet Weber, Kristin Røed Eriksen, i en pressemelding tirsdag.

Den nye organiseringen har ifølge selskapet som mål å ta ut synergier i det norske markedet, og det har gitt Weber en ekstra motivasjon for å sette fart på interne endringsprosjekter.

– Bransjen har endret seg. For vår del er det særlig dette med at folk flest ikke lenger bygger kjellere med Leca som har fått merkbare konsekvenser. Vi må derfor tenke nytt og annerledes, slår Røed Eriksen fast i meldingen.

Endelig struktur er ikke besluttet, men vil ifølge selskapet bli offentliggjort så fort den endelige kabalen er lagt.

Karlsen: – Noen reduksjoner

Administrerende direktør i Saint Gobain GLAVA, Jon Karlsen, sier til Byggeindustrien at de er i gang med arbeidet som skal munne ut i en ny organisasjon og et nytt selskap som består av GLAVA, Weber og Gyproc.

– Vi er jo innenfor områder der vi kan jobbe sammen for å bli en bedre og mer effektiv leverandør. Per nå har jeg ikke lyst til å gå konkret inn på hvilke endringer vi skal gjøre, men vi ser at det er områder innenfor produkt, sortiment, utvikling og logistikk hvor vi med fordel kan gjøre mer sammen, sier Jon Karlsen.

– Vil endringene føre til kutt i arbeidsplasser?

– Noen reduksjoner blir det, men vi vil ikke gå ut med tall. Det vil ikke være veldig mange, og dette er noe vi vil jobbe med internt, sier Karlsen.

I likhet med Eriksen i Weber, legger Karlsen ikke skjul på at store endringer i Leca-markedet er en del av endringsbildet.

– Hele Leca-verdenen har vært under forandring over flere år, og vi kommer til å forandre en del på distribusjon og lager i den sammenheng. Det er kommet flere andre systemer og byggemetoder i markedet, og kjellere bygges ikke på samme måte som de gjorde før i tida. Det har fått konsekvenser for Leca-produktet, sier Karlsen før han legger til:

– Men vi ser at bruken av Leca er på vei opp igjen på visse områder, så den endringen som har vært i denne delen av markedet har faktisk bremset opp og til dels snudd, sier han.

– På innsiden de største endringene skjer

Leca er i dag skilt ut og er i realiteten en handelsvare for Weber. Karlsen og Røed Eriksen understreker at det nå er «på innsiden» de største endringene skjer.

– Enkelte kunder vil nok for eksempel måtte endre litt på sine henterutiner, men i det store og hele er det ikke snakk om de store tingene utad. Det vi imidlertid håper markedet vil merke, er at vi styrker oss i salgsfront og bygger en mer moderne organisasjon. Vi skal bli bedre på service, levering og produksjonseffektivitet, sier Karlsen.