Morten Ameln

- Varmesertifikat blir dobbelt så dyrt fra nyttår

Er du håndverker som utfører varme arbeider kan du spare penger ved å resertifisere deg før nyttår. Fra 1.januar 2015 utgår halvdagskurset, og alle må ta heldagskurs.

- Det er overraskende lite oppmerksomhet rundt at resertifiseringsmuligheten faller bort. Det betyr at prisen for å resertifisere seg dobles for alle med sertifikat for utførelse av varme arbeider, sier Morten Ameln, administrerende direktør i Firesafe i en pressemelding.

Obligatorisk

Kurs for håndverkere som utfører varme arbeid er obligatorisk, og det er også et krav at alle med sertifikatet må resertifisere seg hvert femte år. I dag er det halv pris på å resertifisere seg gjennom halvdagskurs sammenlignet med kostnaden for et heldagskurs. Fra 1. januar 2015 faller imidlertid muligheten for resertifisering bort, noe som tvinger alle til å betale for heldagskurs.

Firesafe er blant selskapene som tilbyr slike sertifiseringskurs for håndverkere som utfører installasjons-, monterings-, og vedlikeholdsarbeid hvor åpen ild, varmluft, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr benyttes på arbeidsplassen.

Store konsekvenser

Nesten 300 000 personer i Norge er sertifisert for utførelse av varme arbeider gjennom sertifiseringsordningen som administreres av Norsk brannvernforening. Et halvdagskurs koster i dag rundt 1200-1300 kroner, og et heldagskurs rundt 2200-2300 kroner.

- Det er veldig mange som påvirkes av denne endringen, og 300 000 mennesker som betaler 1000 kroner utgjør ganske store summer, sier Ameln.

Han anbefaler alle som skal resertifiseres innen rimelig tid å gjøre det nå før 1. januar, for å unngå å gå i den nye kursfellen.

- Med mindre det er veldig lenge til man må resertifiseres, så er det absolutt lurt å gjøre det nå. Det er både surt å bruke dobbelt så lang tid på kurset, og å betale dobbelt for noe man ikke var klar over på forhånd, avslutter Ameln.

Norsk brannvernforening administrerer sertifiseringsordningen «Brannvern ved utførelse av varme arbeider».

– Dette gjør vi på vegne av Finans Norge som er en paraplyorganisasjon for bank og forsikringsnæringen. Tilsvarende sertifiseringsordninger finnes i de øvrige nordiske landene. Forsikringsnæringen har besluttet å avvikle den norske ordningen med resertifisering hvert 5. år. I stedet må utøveren av varme arbeider gjennomføre et heldagskurs hvert 5. år. I fremtiden vil også undervisningsmateriellet bli revidert hvert 5. år, sier  Monica Varan, avdelingsleder sertifisering i Norsk brannvernforening.

Hensikten med omleggingen er å styrke brannvernkompetansen og opprettholde risikobevisstheten hos utøverne.

- Samtidig bidrar omleggingen til at den norske ordningen harmoniseres med ordningene i de andre nordiske landene. Omleggingen vil ha virkning fra 01. januar 2015, sier hun.

Noen enkeltstående fakta om ordningen:

·Statistikk for sertifiseringsordningen de siste fem årene viser at det i snitt resertifiseres 10 371 personer per år.

·Totalt er 301351 personer sertifisert over en periode på 15 år. Det er 158 135 gyldige sertifikater per dags dato.