Varmepumper løser problem

En ny rapport utarbeidet av Adapt Consulting viser at fornybarandel i Norge vil øke med 2,6 prosent ved å bytte ut all fossil oppvarming med varmepumper. 

Hvis vi i tillegg bytter ut tilnærmet all elektrisk oppvarming vil fornybarandel overstige 73,9 prosent.

Norske myndigheter har sagt at forhandlingene med EU om fornybardirektivet skal sluttføres før sommeren. Det er utformet individuelle nasjonale krav medlemslandenes fornybarandel i 2020, der byrdefordelingen i hovedsak baseres på BNP per innbygger. Hvis Norge skal følge EUs beregningsmetodikk må fornybarandel øke fra 59,9 prosent i 2005 til 73,9 prosent i 2020. Norge får et relativt høyt krav fordi vi er et rikt land med høy BNP per innbygger. Samtidig er Norge et land hvor det er store muligheter for å gjøre tiltak innenfor energieffektivisering, og for videre utbygging og bruk av fornybar energi. Energi Norge har i sin rapport Grønn ledertrøye vist hvordan det norske energisystemet i 2050 kan være 100 prosent fornybart