- Vi er i gang med å reetablere og gjenoppbygge Norhus-kjeden, sier konsernsjef Gunnar Wedvik i BoligPartner Konsern.

Var i rettstvist i 2019 – nå overtar BoligPartner-konsernet Norhus-lisensen

BoligPartner Konsern har kjøpt opp lisensgiverrettighetene fra konkursboet til NH Oslo, og skal nå gjenoppbygge merkevaren Norhus.

Boligpartner har nå sikret seg lisensgiverrettighetene fra NH Oslo, opplyser BoligPartner i en pressmelding. NH Oslo meldte oppbud i juni 2020 og ble i flere år drevet av Lauritz Holsvik med base i Ørsta. I meldingen opplyses det at selskapet skiftet navn til NH Oslo da det flyttet virksomheten til Oslo rett før det meldte oppbud.

Tvist om rettigheter og merkevare

NH Oslo og Holsvik tapte høsten 2019 en tvistesak mot BoligPartner Konsern i Oslo tingrett. Denne tvistesaken omhandlet rettigheter og bruk av Norhus som merkevare og merkenavn.

Konsernsjef Gunnar Wedvik i BoligPartner opplyser at BoligPartner nå i ro og mak skal bygge opp en ny forhandlerorganisasjon for Norhus.

– Vi er i gang med å reetablere og gjenoppbygge Norhus-kjeden. Vi opplever stor interesse for å bli med oss på dette og det er svært gledelig, sier han i pressemeldingen.

Nye forhandlere som er på vei inn i det nye konseptet vil blant annet få tilgang til de samme tjenestene som de andre huskjedene i konsernet.

– Dette inkluderer komplett prosjektering, prisgaranti på komplette byggesett og tomteinvesteringer sammen med konsernet, forhandlere og andre samarbeidspartnere, opplyser Wedvik.

– Er det ikke slik at Norhus har vært under BoligPartner-folden?

– De siste 12 årene kan man egentlig si det. BoligPartner har vært en leverandør til hele Norhus-systemet fra 2008 til 2017, og vi har egentlig driftet konseptet. Norhus besto på det tidspunktet av to eiere som hadde delt driften for sør og nord. Vi kjøpte ut delen i sør i 2017, som hadde det største volumet, forklarer Wedvik.

Wedvik sier at BoligPartner etter kjøpet ble ekskludert av lisensgiveren i resterende del av Norhus-systemet, altså Holsvik. Saken endte i retten.

– Motparten hevet en lisensavtale som var uoppsigelig, men vi fikk medhold i tingretten. Motparten ble idømt saksomkostninger og en erstatning på 6,5 millioner kroner. Så skiftet selskapet navn og innstilte virksomheten. Nå har vi kjøpt lisensgiverrettigheten som Holsvik tidligere hadde og har full kontroll og ønsker å bygge Norhus videre, sier han.

– Hvorfor er Norhus så interessant for BoligPartner?

– Det er fordi vi har mange interessenter som vil være med på å markedsføre navnet og være med som forhandlere. Vi har driftet konseptet tidligere og har et komplett system med markedsapparat, hjemmeside og katalog, selv om det har ligget litt i dvale inntil situasjonen har blitt endelig avklart. Det er for oss lave reetableringskostnader for å få kjeden opp igjen, sier han.

Holsvik fortsatt lisenstaker - ser ingen samarbeidsproblemer

Lauritz Holsvik opplyser Byggeindustrien at han fortsatt er linsenstaker for Vestlandet og Nord-Norge.

– Hva blir i praksis din rolle i Norhus fremover?

– Jeg er lisenstaker nord for Minnesund gjennom selskapet Byggpartner. Vi vil være et støtteapparat for Norhus-forhandlerne nord for Minnesund, sier Holsvik.

Han sier at skillet går i en rett linje fra Boknafjorden til Minnesund. Regionen i nord har i dag seks forhandlere.

– For oss blir det egentlig i business as usual, det blir det også for forhandlerne, sier han.

– Her er det en historie med rettssak og oppbud. Er det ingen bitre følelser?

– Vi skal fortsette som lisenstaker i vår region og forholde oss til BoligPartner slik det er. Vi står imidlertid fritt til å bruke egne leverandører fra vår region. Jeg ser ingen problemer med å samarbeide med BoligPartner, sier Holsvik.

– Hvorfor endte det med en rettsak?

– Først og fremst fordi BoligPartner introduserte Skalahus inn til Norhus-forhandlerne i sør. Vi mente det var unaturlig at våre forhandlere skulle selge Norhus og Skalahus. Det mener jeg de kunne gjort i egne BoligPartner-kontorer. Men den saken vant vi ikke frem med, sier han.

Holsvik mener valgene som nå er tatt skaper et godt grunnlag for vekst og utbredelse av kjeden i hele Norge.

– Vi jobber hele tiden med å få flere forhandlere. Det ser ut til vi styrker oss og øker konkurranseevnen, sier Holsvik.