Våpenlagre i fjell og innenfor militærleirer

To sentrale fjellanlegg ett i sør og ett i nord skal i fremtiden være bærebjelken for Forsvarets lagring av våpen som ikke er i daglig bruk. Øvrig lagring skal skje innenfor militære leire.

En arbeidsgruppe med representanter fra Forsvaret og politiet har den senere tid arbeidet med den fremtidige sikring av våpenlagrene. Gruppen ble oppnevnt i kjølvannet av de siste våpentyveriene fra forsvarslagrene. Forsvaret er allerede i gang med å flytte på våpenutstyr, og har igangsatt strakstiltak for å bedre sikringen av de nåværende lagrene, opplyser pressetalsmann Dag R. Aamoth i Forsvarsstaben til NTB. Samtidig arbeides det med å bestemme metoder for å avhende et stort antall enkeltvåpen, blant annet AG3 som Forsvaret har brukt i 40 år, sier Aamoth. Omstrukturering Aamoth presiserer at det ikke bare er tyveriene fra våpenlagrene som har ført til at arbeidsgruppen ble oppnevnt. Forsvaret har vært og er fortsatt i en omstruktureringsfase. En endring fra et mobiliseringsforsvar til et mer innsatsstyrt forsvar har medført behov for færre våpen og mindre behov for spredte våpenlagre, sier han. Og når anslag mot våre lagre skjer, er Forsvarsstaben nødt til å se på hvilke tiltak som kan gjøres for å stoppe dette. Nå var det åpenbart at det var behov for en skikkelig gjennomgang, sier Aamoth, som spesielt fremhever den innsats som politiet har utført i arbeidsgruppen. Det er jo politiet som får det første trykket når et tyveri er begått, sier Aamoth. Militære anlegg Forsvarsledelsens pressetalsmann er naturlig nok tilbakeholden med å gå i detaljer med hvordan man i fremtiden vil lagre våpenutstyret. Foreløpig snakker man bare om en sentral fjellhall i Sør-Norge og en tilsvarende hall et eller annet sted i Nord-Norge. Men fortsatt vil man ha våpenlagre tilknyttet Forsvarets avdelinger rundt om i landet, for våpen som brukes mer regelmessig. Og en løsning kan bli at våpen både for de enkelte avdelingene og for Heimevernet lagres samme sted. HV har ikke i dag det samme behov for lagring av egne mannskapers våpen, i og med at det er bestemt at antall HV-mannskaper skal reduseres fra 83.000 til vel 50.000 mann. Et nøkkelord her er tilfredsstillende beredskap. Disse lagrene må sikres bedre enn de er i dag, sier Aamoth, uten selv å trekke fram tyveriet for kort tiden siden fra våpenlageret på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Her har Forsvaret allerede innrømmet at sikringen ikke var god nok selv om varslingen fungerte. Vi må endre kravene til sikring. Den rent fysiske sikring må bli bedre, i tillegg til at alarmen kan utvides med for eksempel også videoovervåking. Og også kravene til det fysiske vakthold skal skjerpes, sier pressetalsmann Dag R. Aamodt i Forsvarsstaben til NTB.