Vannspesialist innen ledningsnettmodellering, flomanalyser og klimatilpassing

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

FirmaRambøll
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist08.06.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen modellering og analyse i en stilling hvor du bidrar til en bærekraftig byutvikling. For denne rollen trenger du spesialisterfaring innen modellering og et ønske om å hjelpe oss med å løse utfordrende oppgaver og bli en medspiller i eksisterende prosjekter. Er du vår nye Vannspesialist innen ledningsnettmodellering, flomanalyser og klimatilpassing? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Vann

Som vår nye Vannspesialist innen ledningsnettmodellering, flomanalyser og klimatilpassing blir du en del av vår markedsenhet Vann som teller 100 medarbeidere i Norge. Vi leverer svært gode resultater basert på våre langvarige kunderelasjoner og høye kompetanse. Enheten er en del av vår globale markedssektor Rambøll Water med 1100 Vanneksperter. Vi høster store fordeler av å være en del av et større kompetansesenter både for egen utvikling og for å kunne tilby våre kunder løsninger på et internasjonalt høyt nivå

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Hydraulisk og hydrologisk modellering for store og komplekse ledningsnett, vassdrag og overflatekilder i inn- og utland
 • Flomberegninger og analyser
 • Klimatilpasningsoppgaver og beregninger av klimarisiko
 • Planlegging av overvannshåndtering i byer og i tettbygde strøk
 • Planlegging av Vann-, Avløp-, og overvannsanlegg for kommuner, utbyggere og entreprenører.
 • Modellering og design av bærekraftige urbane overvannsløsninger og blågrønn infrastruktur
 • Modellering og design av klimatilpasningsløsninger over og under bakken i noen av de største norske og internasjonale prosjekter, inkludert parker, veier, jernbane, bro og tunnelprosjekter

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • MSc i VANN eller tilsvarende
 • Minst 5 års relevant erfaring
 • Erfaring som rådgiver
 • Grunnleggende kunnskap om ArcGIS og AutoCAD
 • Grunnleggende kunnskap om hydraulisk modellering, MIKE Urban, MIKE FLOOD eller tilsvarende hydrauliske beregningsprogram
 • Evne og ønske om å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre dedikerte kollegaer
 • Evne til å bygge gode relasjoner med kunder. Et eksisterende kundenettverk er en fordel

I denne rollen vil det være en fordel om du også har gode kommunikasjonsevner i Norsk (muntlig og skriftlig) og Engelsk, evnen til å forstå og løse komplekse problemer, spesielt i forhold til modellering. Du er en lagspiller, som forstår viktigheten av å dele kunnskap og støtte utviklingen av dine kollegaer.

Velkommen til vår Vanndivisjon

I Rambøll jobber et globalt team av vanneksperter for å sikre utviklingen av bærekraftige samfunn. Vi hjelper kundene våre å håndtere de største vannutfordringene deres, og leverer løsninger som ivaretar både mennesker og natur. Våre hovedområder omfatter klimatilpasning, landskapsarkitektur, infrastruktur for vann og avløp, forvaltning av vannressurser og rensing av drikke og avløpsvann.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 08.06.2020. Vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende. Det er en mulighet for å bli ansatt på et av våre andre kontorsteder hvis det er et ønske fra søker nå eller på et senere tidspunkt.

Har du spørsmål?

Kontakt Direktør for VANN Norge: Turid P. Ødegaard, mobil +47 93036535, mail: turid.odegaard@ramboll.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: