Vannforvaltning og vannovervåking - vikariat med mulighet for fast ansettelse

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 200 medarbeidere arbeider om lag 2 450 i Norge. Norconsult har 92 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

FirmaNorconsult
FylkeAkershus, Vestfold
StedLarvik eller Sandvika
Søknadsfrist16.04.2018

Norconsult har en betydelig oppdragsmengde innen vannovervåking og vannkvalitetsvurderinger. Typiske oppdrag kan være tiltaksrettet vannovervåking etter vannforskriften og dens veiledere, konsekvensutredning av utbyggingsprosjekter eller oppfølging av utbyggingsprosjekters påvirkning på vann og vassdrag. I forbindelse med at en av våre medarbeidere går ut i permisjon, søker Norconsult en ny medarbeider til oppdrag innen vannmiljø.

Hovedoppgavene vil være knyttet til oppfølging av vannovervåkningsoppdrag herunder arbeid med vannmiljødata og rapportering i henhold til føringer gitt i vannforskriften med tilhørende veiledere. Kunnskap om biologiske kvalitetselementer i elver og innsjøer er ønskelig. Det samme er kompetanse om limnologi med vekt på innsjøer. Andre ferskvannsrelaterte oppgaver f.eks. innen fisk kan også bli aktuelle, avhengig av utvikling i oppdragsmengde og søkers kompetanse. Det kreves relevant utdanning på masternivå. Relevant yrkeserfaring er sterkt ønskelig.

Stillingen er i utgangspunktet et vikariat på 50% med ett års varighet, men med mulighet for økt stillingsandel og lengre varighet. Ønsket oppstart er 1. mai 2018.

Arbeidssted er fortrinnsvis Larvik, men Sandvika kan også være aktuelt. Stillingen vil uansett være knyttet til avdeling energi – miljø, som har 22 faste medarbeidere med naturfaglig eller landskapsfaglig bakgrunn.

Send søknad

Kontaktperson

Leif Simonsen

Naturforvalter

924 52 255

Send e-post

Vis flere stillinger: