Elva Opo i Odda etter store nedbørsmengder på Vestlandet de siste dagene. Flere bygninger er skadd. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Vannet synker – men evakuerte får ikke dra hjem

I Aurland i Sogn og Fjordane er nesten 270 personer evakuert på grunn av flommen. Ingen får reise hjem onsdag.

– Det positive er at vannstanden har gått noe ned fra da det var på det høyeste nivået. Men politiet har besluttet at ingen kan komme tilbake til de evakuerte områdene i dag, sier Aurlands ordfører Noralv Distad (H) til NTB onsdag ettermiddag.

Flere områder var da uten strøm og uten springvann. De som har springvann, bes om å koke vannet. Kommunens innbyggere bes om å si ifra dersom de har plass til evakuerte i hjemmene sine. Onsdag ble 17 nye personer evakuert.

Blant de 269 evakuerte er reisende som var med Flåmsbana da denne ble stengt tirsdag. Rundt 150 mennesker er evakuert fra Flåm, blant annet fordi man frykter at en demning i Flåmsdalen vil kollapse. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer onsdag ettermiddag faren for dette.

15 hus i bygda Hjøllo er uten veiforbindelse etter at fundamentet på østsiden av brua som går over Opoelva kollapset.

– Det er ikke alternative bilveier inn. Vi må se på tiltak, for skadene er så store at det vil ta lang tid å fikse dem, sier ordfører John Opdal i Odda kommune til  NRK.

Flere hus står i fare for å bli tatt av elven Opo, som renner gjennom Odda sentrum og graver ut grunnen under husene.

Opdal sier at det kommunale kriseteamet nå konsentrerer seg om bistå de fem familiene som har mistet husene sine. Vannstanden er på vei ned, men elven går fortsatt langt over sine bredder. Politiet opplyser til NTB at ingen personer er skadd.

– Det har regnet kraftig tre dager på rad. Spesielt i Vossovassdraget er utslagene store. Vannmengden er den største som er målt siden målingene startet i 1892, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt.

Fra klokka 7 tirsdag morgen til samme tid onsdag kom det 99,1 millimeter nedbør, skriver  Dagbladet. Også andre steder i Hordaland har det regnet mellom 80 og 100 millimeter det siste døgnet. I Rogaland og Sogn og Fjordane har det også regnet hardt det siste døgnet, men stort sett mindre enn 80 millimeter.

NVE innrømmer onsdag at flommen ikke var godt nok varslet, melder  NRK.

– Det burde vært meldt rødt også andre steder enn i Hordaland, sier sjefingeniør Inge Lavoll i NVE.

Jernbaneverket  opplyser at Bergensbanen er stengt mellom Bulken og Dale på grunn av enorme vannmengder. Strekningen Myrdal-Finse er derimot åpnet for trafikk. Flåmsbanen er fortsatt stengt mellom Myrdal og Flåm på grunn av store nedbørsmengder. Jernbaneverket har ikke oversikt over omfanget av skadene og kan derfor ikke si noe om når banen kan åpne igjen.

Flåmselva har flommet over i Flåm i Aurland. Foto: Arne Veum / NTB scanpix