Vannbransjen lager ringer i vannet

2. og 3. september arrangerer Norsk Vann årskonferanse på Hamar. Her blir utfordringene vannbransjen står overfor løftet opp på agendaen.

Over 200 medlemmer i Norsk Vann, som representerer både kommuner, interkommunale selskaper, rådgivere og leverandører til vannbransjen er representert på årskonferansen som i år arrangeres på Hamar.

Hamar-ordfører Morten Aspeli åpnet Norsk Vanns årskonferanse. Her sammen med direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann (foto: Norsk Vann).

Programmet tar for seg flere temaer, som klimatilpasning, ledningsfornyelse, vannforvaltning og teknologiutvikling, men høyt opp på agendaen er debatt rundt kommunereformen.

Debatt om kommunereformen

─ Norsk Vann ønsker en debatt rundt kommunereformen og hvilken betydning den har for vannbransjen og ikke minst hvilken rolle vannbransjen har i for framtidig kommunestruktur, sier direktør i Norsk Vann Torill Hofshagen til Byggeindustrien.

Norsk Vann mener at vann og avløp må være et tema i kommunereformen på lik linje med andre viktige tjenesteområder i samfunnet, som helse og skole.

─ Norsk Vann skal ikke mene noe om hvordan en framtidig kommunestruktur konkret skal se ut. Men når kommunestruktur utredes og diskuteres, må man også favne de kommunaltekniske løsningene som vann og avløp i denne debatten. Derfor er vi glade for at stortingspolitikere både fra regjeringspartiene og opposisjonen skal delta i en debatt om kommunereformen på årskonferansen, sier hun.

Debatt  om kommunereformens betydning for vannbransjen, ledet av Aslak Bonde (foto: Norsk Vann).

─ Vann- og avløpstjenester tas lett for gitt

Foreningen har allerede levert et klart budskap til regjeringens ekspertutvalg som arbeider med kommunereformen.

─ Vann- og avløpstjenesten er den mest grunnleggende oppgave kommunen har og er en vesentlig forutsetning for enhver annen kommunal tjeneste. Vann- og avløpsanlegget representerer en infrastruktur med en gjenanskaffelsesverdi på 1053 milliarder kroner og har et investeringsbehov på om lag 490 milliarder kroner fram til 2030, sier hun. Derfor er direktøren også fornøyd med at Norsk Vanns innspill til ekspertutvalget har blitt synliggjort i den første delrapporten som har kommet ut i forbindelse med arbeidet med ny kommunereform.

─ I og med at vann- og avløpstjenester funger godt i det daglige, tas vi lett for gitt og det er en utfordring å formidle hvilken formidabel jobb som ligger bak for å levere tilfredsstillende tjenester. Blir vi for usynlige, rammer det også rekrutteringen. Vi er avhengige av å være en synlig bransje både for å sette fokus på investeringsbehovene og for å sikre kompetent arbeidskraft, sier hun.

Vannbransjen mobiliserer til TV-aksjonen

Synlighet er en av årsakene til at vannbransjen nå mobiliserer og samarbeider med Kirkens Nødhjelp under årets TV-aksjon som går av stabelen 19. oktober. Aksjonen har navnet «Vann forandrer alt». Målet med aksjonen er å gi en million mennesker fordelt på åtte ulike land rent vann.

─ Vannbransjen i Norge vil bidra sammen med Kirkens Nødhjelp å øke oppmerksomheten om verdien av rent vann. Samtidig ønsker vi å synliggjøre for norsk ungdom hvilke spennende karrieremuligheter arbeid i vår bransje gir både internasjonalt og nasjonalt, sier Hofshagen.

Norsk Vann og vannbransjen arbeider med å utvikle en traineeordning som heter «Trainee Vann» hvor blant annet Kirkens Nødhjelp i tillegg til flere bransjeaktører er samarbeidspartnere.

─ En del av traineeperioden kan blant annet innbefatte et opphold ved ett av Kirkens Nødhjelps vannprosjekter, opplyser hun.