Valla taus om politiske verv, beklager overfor Yssen

LO-leder Gerd-Liv Valla vil ikke uttale seg om sine verv i Ap, og sier dette blir et spørsmål for partiets organer. Valla beklaget på pressekonferansen fredag at hun er blitt oppfattet som sårende.

LO-lederen understreket også at hun aldri har vurdert å trekke seg fra sin posisjon. Hvis Ingunn Yssen har følt seg såret eller krenket av noe av det jeg har gjort, så beklager jeg det, sa LO-leder Gerd-Liv Valla på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Valla sa at hun tar selvkritikk for at hun og LO er blitt oppfattet som for lite følsomme, og at det som fra hennes og LOs side var ment som et forsvar mot kritikk, i stedet ble et angrep. Sa vi, mente jeg På pressekonferansen sa hun flere ganger vi i stedet for jeg når hun beklaget, men på spørsmål understreket hun at hun ikke skyver LO foran seg fremfor å beklage sin egen handlemåte. Jeg har lært i en organisasjon som LO at vi faktisk skal si vi fordi vi er et fellesskap, men jeg tar eget ansvar for det som har skjedd, sa hun. Jeg har ikke ment å opptre sårende overfor Ingunn Yssen eller andre. Jeg er en krevende leder og stiller høye krav til meg selv og mine medarbeidere. Jeg er direkte og kan helt sikkert oppleves som tøff, sa hun. Valla sa også at hun trekker personlig lærdom av det som har skjedd. Jeg har en utfordring: Å være en tøff LO-leder og samtidig en omsorgsfull arbeidsgiver, sa LO-lederen blant annet. Arbeidsmiljøgranskning Valla sa også at det er viktig å få en uavhengig gransking av den behandlingen Ingunn Yssen er blitt utsatt for og håpet at Arbeidstilsynet også vil granske denne saken i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen i LO. Den siste arbeidsmiljøundersøkelsen i LO var i 1997. LO skal være en pådriver for godt arbeidsmiljø og beskikke sitt eget hus, sa hun. LO-lederen håper at det som har skjedd ikke vil skade LO. Jeg tror LO er en så sterk organisasjon at vi vil klare oss gjennom denne stormen slik at vi kan kjempe for våre medlemmers interesser, sa Valla.