Uvisst om Høyre svinger OL-pisken

Høyre åpner for å kreve at motstandere i egne rekker stemmer ja dersom regjeringen går inn for å stille statsgaranti til Oslo-OL i 2022.

– Hvis regjeringen fremmer en sak for Stortinget som krever et visst antall stemmer i vår gruppe for å få flertall, så er det åpning i reglementet vårt for å binde representanter, sier parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre til NTB.

Han understreker at en avgjørelse ikke er tatt og viser til at det er opp til stortingsgruppa å avgjøre spørsmålet.

– Jeg har ingen fullmakt til å gi noe svar på om våre representanter skal bindes eller ikke nå, sier Helleland.

I Arbeiderpartiet har nestleder Helga Pedersen alt varslet at partipisken vil bli brukt.

– Vi skal diskutere saken, og så må alle stille seg bak flertallet, sa hun til Klassekampen i forrige uke.

Delt løsning

En løsning der enkeltrepresentanter som har særlig mye å tape på å stemme mot egen overbevisning, fristilles, er etter det NTB forstår en mulighet i Høyre. Da Stortinget vedtok å innføre EUs datalagringsdirektiv, stemte enkelte av Høyres representanter mot egen gruppe.

I OL-saken vil partiets representanter fra de tre nordligste fylkene stå hardt på kravet om å bli fristilt. I en felles pressemelding mandag slås dette fast av fylkeslederne Jonny Finstad i Nordland, Geir-Inge Sivertsen i Troms og Jo Inge Hesjevik i Finnmark.

– OL i Oslo i 2022 er ikke behandlet av noe organ i Høyre og står ikke i valgprogrammet for 2013-2017. På dette grunnlaget forutsetter vi at Høyres stortingsrepresentanter får stemme fritt i saken, framholder de tre.

Høye kostnader, krav fra IOK om skatte- og momsfritak og stor folkelig motstand er begrunnelsen for nei-et fra nord.

– Målinger i Nord-Norge viser et overveldende flertall mot OL. Høyre kan ikke se vekk fra denne motstanden i befolkningen, heter det i pressemeldingen.

Skjebnemøte

Onsdag skal stortingsgruppa til Høyre gi sitt råd til regjeringen. En rekke Høyre-representanter har de siste dagene flagget sitt standpunkt, men parlamentarisk leder Trond Helleland vil selv ikke si hva han mener.

– Jeg skal lede debatten under gruppemøte og vil ikke flagge min mening nå, sier Helleland.

En opptelling som NRK foretok i forrige uke viste at ja-siden var i flertall, men en betydelig andel av Høyres representanter var usikre.

Fremskrittspartiets landsmøte har avvist en statsgaranti til Oslo-OL. Dersom Høyre sier ja, vil Frps statsråder trolig ta dissens på saken. I så fall er Høyre avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall på Stortinget.

– Hos oss er noen veldig for, noen veldig imot og mange veldig usikre, sa Aps idrettspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud til NTB i helgen. Arbeiderpartiet tar ikke stilling til spørsmålet om statsgaranti før Stortinget får saken til behandling av regjeringen.

– Mye er uklart ennå, for eksempel kostnadsfordelingen blir mellom Oslo og staten, sier Aasrud, som selv ikke har bestemt seg.