Uværet koster Region vest dyrt

De samlede utgiftene som følge av uværet den 14. november i år, ser ut til å bli på rundt 33 mill. kroner for Statens vegvesen Region vest.

I tillegg kommer utgifter på rundt 7 mill. kroner som følge av uværet 14. september og 6,5 mill. kroner til reparasjon av moloen på E39 Mortavika etter uvær i vinter. Totalt får altså Region vest i år kostnader på mellom 40 og 50 mill. kroner som følge av uvær, melder vegvesen.no. Uværet 14. november gikk særlig hardt ut over veiene i Sogn distrikt. Blant annet raste Rv 53 mellom Fodnes og Årdalstangen ut, og det ble det store skader på Fardal bru på Rv 55 mellom Sogndal og Leikanger. Statens vegvesen har her etablert midlertidige løsninger og det er nå fri ferdsel begge steder. Trolig vil arbeidet med å reparere Fardalsbrua pågå ut mars 2006, mens man regner med at veien til Årdalstangen vil være reparert om et par uker.