Utvikling av Oscarsborg kan også omfatte fastlandsiden

Forsvarsbygg Avhendingsprosjektet vil heve ambisjonsnivået for bevaring og utvikling av Oscarsborg Festning, og vil på nyåret utlyse utviklingen av området på nytt med et utvidet perspektiv.

Utvikling av fastlandområdene på begge sider av Drøbaksundet vil kunne gi nye muligheter for utviklingen av festningen. 1. august ble ansvaret for Oscarsborg Festning overlatt til Forsvarsbygg Avhendingsprosjektet (FBA), som har fått i ansvar å tilbakeføre det kulturhistoriske området til det sivile samfunn. Gjennom sensommeren og høsten har FBA ført samtaler med flere aktører om leieavtaler for å skape nytt liv på de vakkert beliggende Kaholmene utenfor Drøbak. Samtalene har vært så oppløftende at FBA vil utrede en videreutvikling av området før leieavtaler inngås. Ved også å inkludere en utvikling av landområdene rundt Oscarsborg som tilhører festningsanlegget, vil det kunne frigjøres midler som muliggjør en enda mer spennende utvikling av området enn man tidligere trodde det var rom for. Som resultat av dette vil det ikke bli inngått noen avtale som resultat av den mindre omfattende utlysningen etter interessenter til å drive utleievirksomheten på Oscarsborg. I stedet vil oppdraget med å utvikle Oscarsborg og tilliggende områder bli allerede på nyåret. Betydelig interesse - Interessen omkring Oscarsborg har styrket vår overbevisning om de spennende utviklingsmulighetene området byr på. Faktisk i den grad at vi ønsker å se nærmere på muligheten for selv å investere i en videreutvikling som gjør Oscarsborg enda mer attraktiv. I dette bildet vil også landområdene bli trukket inn. En mer ambisiøs utviklingsplan for festningsområdet vil kunne øke verdien på fastlandområdene omkring. Dermed kan en mer attraktiv utvikling av Oscarsborg være med på å finansiere seg selv, sier prosjektdirektør Sverre Tiltnes i FBA. For å få realisert potensialet er det viktig med et konstruktivt og tett samarbeid med både Hurum og Frogn kommuner. En videre prosess vil være både åpen og inkluderende med tanke på alle de som har vist spesiell interesse for å være med på å skape nye opplevelse på Oscarsborg. Vi ønsker et åpent samspill med alle typer interessenter, både de som allerede har meldt sin interesse og nye. Et bedre tilbud til allmennheten - For oss er det sentralt å bidra til å skape en utvikling som ikke bare gir en økonomisk leieinntekt fra byggene på området, men som er med på å bevare og utvikle området for allmennheten, og skape positive ringvirkninger for distriktet. Jo bedre vi ivaretar disse oppgavene, desto bedre forretningsmessig avkastning ser vi at vi samtidig vil kunne oppnå. Derfor vil vi ikke kaste oss på de raskeste og enkleste løsningene, selv om mange nok er spente på hva som vil skje med Oscarsborg, sier Tiltnes. Forsvarsbygg Avhendingsprosjektet har til hensikt å utlyse ny konkurranse om utviklingen og drift av Osvarsborg basert på bidrag også fra fastlandseiendommene på nyåret. Tiltnes vil imidlertid ikke pålegge seg selv noen tidsfrist for de endelige beslutningene om områdets fremtid. - For å sikre den soliditet og langsiktighet vi legger avgjørende vekt på i valg leietagere, og vil også vurdere hvorvidt noen av disse er villige til å ta del i et mer omfattende utviklingsprosjekt. Man bør gi seg mer enn to-tre måneder på å planlegge hvordan de kommende generasjoner skal få benytte et nasjonalsymbol med over 150 års historie.