Utvidet vareinformasjon gjennom NOBB

Byggtjeneste har funnet ut at krav til ryddig og ajourholdt byggevareinformasjon er økende. Behovet er ikke blitt mindre etter at dokumentasjonskravet er nedfelt i byggeforskriftene.

- Sammen med Norsk Varedatabase ODA AS har vi gått bredt ut og spurt aktørene hva de trenger av informasjon og dokumentasjon, og hvordan de ønsker den presentert. Ut fra dette har vi gjort vesentlige forbedringer i vårt informasjonstilbud, basert på et nylansert hjelpeverktøy for innsamling av produktinformasjon og dokumentasjon, sier adm.dir Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS. Hovedelementene i det nye systemet er en enhetlig produksjon og formidling av produktdatablad, HMS-datablad, FDV-dokumentasjon, monteringsanvisninger samt sertifiseringer. Det grunnleggende hjelpeverktøyet består av et Excel formular som på anmodning sendes via e-post fra Byggtjeneste til alle vareeiere i NOBB (Norsk byggevarebase). Vareeierne fyller ut formularet for sine produkter og returnerer dette på e-post. Ut fra dette produserer vi standardiserte Word-dokumenter, som igjen vil bli distribuert via en ny database i NOBB foruten i en web-/CD-utgave. Dokumentasjonen vil dessuten bli tilgjengelig for distribusjon på våre og vareeiers hjemmesider, fortsetter Gavelstad og forsikrer om at Byggkatalogen i nåværende form vil bestå mens innholdet gradivs erstattes av de nye blankettene.