Blaker stasjon. Foto: Statens vegvesen

Utvider og oppgraderer innfartsparkeringen på Blaker stasjon

Innfartsparkeringen på Blaker stasjon oppgraderes og utvides. Flere og bedre tilrettelagte parkeringsplasser, også for funksjonshemmede er målet for prosjektet. 

 - Prosjektet inngår i kollektivsatsingen i Akershus der målet er å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk. Mange mennesker bor på Romerike, men har sitt arbeidssted i Oslo. Innfartsparkering vil være et godt tiltak som vil gjøre det lettere for flere å kjøre tog eller buss til jobben, sier Kamran Kanirash, byggeleder i Statens vegvesen. 

Ofte er det ikke et kollektivtilbud mellom der folk bor og nærmeste holdeplass eller stasjon. 

-Mange bruker bilen til ærend før og etter jobb som for eksempel levering og henting i barnehage. Innfartsparkering gir mulighet til å kjøre bil til nærmest holdeplass eller stasjon og få parkert denne her for så ta kollektivt frem til målpunktet sier Kamran.