Utvalg skal modernisere regnskapsloven

Et nytt utvalg er oppnevnt for å gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket.

Utvalget som ble oppnevnt i statsråd fredag, skal i tillegg foreslå gjennomføring av kommende EØS-regler som svarer til EUs nye regnskapsdirektiv, opplyser Finansdepartementet.

– Oppnevning av utvalget er en viktig del av regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet. Det er særlig viktig å se på kravene de minste bedriftene møter, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalget vil bli ledet av professor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI.