Utstyrsstipend for VGS-elever

Fra høsten 2007 kan elever i videregående trinn to (Vg2) få et utstyrsstipend.

Stipendet kommer i tillegg til gratis læremidler som elevene får fra fylkeskommunen.

Elever i videregående skole får dermed 25 millioner kroner mer i stipend. Stipendet er ment til utstyr som eleven trenger, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Elevene kan få 800, 1800 eller 2600 kroner i året, avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar. Den nye ordningen skal bidra til å gi alle lik sjanse til å gjennomføre videregående opplæring.

- I år er det bare elevene i Vg2 med lovfestet rett til videregående opplæring som får utstyrsstipendet. Neste år får Vg3 det i tillegg til Vg2, og i 2009 får elever i alle de tre trinnene i videregående opplæring stipendet, sier informasjonssjef Wenche Merli i Lånekassen.