- Utsett ikrafttreden av PBL

Miljøverndepartementet ønsker at plandelen av plan- og bygningsloven skal tre i kraft allerede til sommeren. - Ufornuftig og lite forutsigbart, mener Audun Lågøyr i BNL.

Etter det BNL kjenner til planlegger Miljøverndepartementet at plandelen av plan- og bygningsloven skal tre i kraft allerede 1. juli i år. Byggesaksdelen skal ikke tre i kraft før neste år.

BNL har nå sendt et brev til Miljøverndepartementet og til Kommunaldepartementet der vi ber om at loven trer i kraft på et og samme tidspunkt.

Les mer her på BNLs nettsider

Les brevet her