Det kan gå mot restart i prosessen med dobbeltspor på Østfoldbanen til Fredrikstad og Sarpsborg. Arkivfoto: Vidar Knai / NTB

NTB

Utredningen av Østfoldbanen kan bli startet på nytt

Hele prosessen med dobbeltspor på Østfoldbanen til Fredrikstad og Sarpsborg kan bli startet på nytt dersom Jernbanedirektoratet finner et billigere alternativ.

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å legge fram et forslag for å gjøre utbygging mellom Haug, Seut (Fredrikstad) og Sarpsborg vesentlig billigere enn det prosjektet er blitt anslått å koste, skriver NRK. Forslaget skal legges fram 15. oktober.

Vanskeligheter med å bygge i tettbygde områder og krevende grunnforhold har ført til at kostnadsanslagene var økt fra rundt 8 til 26–28 milliarder kroner da budsjettet for 2020 ble lagt fram i oktober i fjor.

I forslaget til statsbudsjett for neste år skriver regjeringen at «Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen skal vurdere hensiktsmessige transportløsninger for strekningen, bl.a. vurdere oppstart av en ny konseptvalgutredning.»

– Vi må vurdere hva som er fornuftig. Så får vi se hvor langt vi kommer med å gå videre med det som ligger der, eller om det er fornuftig å starte på nytt, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til NRK.

Dersom det blir tilfelle, er det forventet store utsettelser av prosjektet. Etter dagens plan skal dobbeltsporet til Sarpsborg åpnes i 2029, men med en omstart av planprosessen er 2035–2040 mer realistisk, ifølge kanalen.