Utreder høyhastighetstog Oslo-Vestlandet

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ønsker å få utredet høyhastighetstog mellom Oslo og Bergen/Stavanger i tillegg til den vedtatte utredningen av slike tog på strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Göteborg.

Det er det tyske konsulentselskapet VWI som utreder høyhastighets togforbindelse for Jernbaneverket, og fredag ga Navarsete beskjed om å gå videre med utredningen. Jeg har tillit til at konsulentselskapet gjør en god jobb med utredningene og legger til grunn deres råd om å utrede strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Göteborg. Men i tillegg er det nødvendig å utrede samband mellom Oslo og Bergen/Stavanger, sier Navarsete. Utredningene skal være ferdig på ulike tidspunkter i år. Den første fasen av utredningen ble gjennomført høsten 2006. Den andre fasen skal være ferdig i april i år og den tredje fasen i september. Om nødvendig blir det en fjerde utredningsfase der man ser på mer detaljerte studier av ett eller flere trasévalg.