Prosjekteringsleder Stein Jordet i AF Bygg Østfold med solpanelet som skal monteres på Kaffehuset.

Utnytter solen til kaffeproduksjon

AF Energi & Miljøteknikk leverer solcellepanel integrert i tre av fasadeveggene på kaffeprodusent Joh. Johannson nye kaffeforedlingsanlegg i Vestby.

Fordi panelene er plassert på tre sider av bygningen kan elektrisitet leveres fra solcellene i et større tidsrom enn om de kun hadde vært montert på en side. Solcellene er mørke og danner en tett fasade mot resterende materialer i bygget. Til sammen vil det installeres 1.280 paneler med en samlet effekt på 365 kWp. Den elektriske energien vil leveres til bygget og brukes internt. Beregnet årsproduksjon er på ca. 218.000 kWh, og tilsvarer strømforbruket til 12 nyere eneboliger i ett år.

Solcellepanelene som skal monteres er integrert i bygningskroppen (BIPV – Building integrated photo volatics) og skal fungere som en «værhud» som skal tåle vind, regn og snøfall. Plassering av panelene er samkjørt med arkitekt for å oppnå harmoni mellom estetikk og teknikk. Fasaden for øvrig skal utføres i tre.

AF Energi & Miljøteknikk leverer alle energiproduserende enheter i bygget; varmeopptak av overskuddsvarme fra kaffeproduksjon, varmepumper med propan, elkjel, kjøling med egen kjølemaskin, frikjøling, og selvsagt el-produksjon fra solcelleanlegget. Solcelleleveransen leveres i samarbeid med AF Bygg Østfold som er totalentreprenør for byggingen av det 9.450 m2 store kaffeanlegget. Energisentralen er kontrahert direkte med Joh. Johannson Kaffe AS, og senere tiltransportert AF Bygg Østfold. Bygget skal ha en høy miljøprofil, settes opp i massivtre og sertifiseres som BREEAM Excellent. Solcelleanlegget, og øvrige tekniske installasjoner, er med å sikre oppfyllelse av kravene til sertifiseringen.