Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) vurderer å stramme inn på reglene som gir boligutleiere adgang til å splitte opp allerede små leiligheter i mindre hybler. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utleieregler kan bli strammet inn

Regjeringen vurderer å stramme inn regelverket som tillater utleiere å dele opp små leiligheter i enda mindre hybler.

Å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering er blant løftene i regjeringsplattformen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener det kan være nødvendig med endringer i lov eller forskrift for å hindre utleiere i å dele opp allerede små leiligheter i mindre enheter for å maksimere profitt.

– Det er muligheter i dagens regelverk for å hindre hyblifisering, men reglene for dette oppfattes som uklare og vanskelige å anvende, skriver Mæland i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski.

Mæland sier regelverket for eksisterende bygg er under revisjon, og at målet er å tydeliggjøre reglene i et høringsforslag som skal sendes ut i løpet av året.

Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret eller øvrige beboere verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i sameier, opplyser hun.

Mæland viser til et innspillsmøte som ble avholdt i januar, der det framkom at hyblifisering skjer i moderat omfang i de største byene, men at det ikke er et generelt problem i landet.

– Hyblifisering anses imidlertid som et stort problem for bomiljøet og omgivelsene i de tilfellene det skjer, poengterer statsråden.