Utkant-Norge må vente på bredbånd

Folk i grisgrendte strøk som venter på bredbånd må smøre seg med tålmodighet. Men samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) er villig til å bla opp for å oppnå full dekning.

Støtte til abonnement er ett av tiltakene den rødgrønne regjeringen vurderer for å få dekket hele landet med bredbånd. Men folk i den innerste dal og på den ytterste øy må smøre seg med tålmodighet før de får muligheten til å koble seg superraskt på nettet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sa på Teleavisens bredbåndseminar i Oslo tirsdag at rundt 5 prosent av landet trolig ikke vil ha et kommersielt tilbud om bredbånd innen utgangen av neste år. Dette er områder der det ikke uten videre er lønnsomt for aktørene å bygge ut bredbånd. Nå skal disse områdene kartlegges med mål om utbygging også her. Det kan det tenkes flere løsninger, som kjøp av dekning, subsidiering av abonnementskostnader eller utbygging til alle skoler, sa Navarsete blant annet. Hun innrømmer at løftet om utkant-støttet bredbånd er en balansegang: Det er viktig å finne løsninger som ikke bremser de kommersielle aktørenes iver etter å bygge ut bredbånd, samtidig som vi sikrer at alle får tilgang uten urimelige geografiske forskjeller i pris og hastighet, sa Navarsete.