Utfordringer i kø for Vestkorridoren

E18 mellom Asker og Oslo skal etter planen bygges ut i løpet av 12 år, med planlagt start i 2018. Det skal ikke bli noen enkel oppgave.

«E18-utbygging gir 12 år med dårlige veier», skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

– Utbyggingen blir trolig ikke smertefri, men vår plan er at vi under hele byggeperioden vil holde seks felt åpne på E18. De alternative veiene rundt utbyggingsområdene blir ikke rette, en del svinger vil bli krappere og standarden på veien vil bli dårligere enn hva den er i dag. Fartsgrensen vil også bli satt ned i områdene som bygges ut, men det vil trolig ikke føre til lengre køer i rushet, sier prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen.

Det er, ifølge artikkelen, antydet utbygging langs E18 frem til 2030.

– Vi har planer for hvordan trafikken kan styres i anleggsfasen under byggingen. Så langt har vi laget en grov gjennomføringsplan, men detaljene kan vi først begynne med når vi begynner på byggeplanfasen, sier Gløersen til Budstikka.

Byggingen av ny E18 starter trolig på Lysaker. Dette vil være et av de trangeste stedene hvor det kan bli problemer med å holde flyt i trafikken.

– Det er holdt av arealer slik at vi kan legge midlertidig seks felt utenfor ny trase som bygges. En del hus på nordsiden av E18, forbi næringsbyggene, vil bli revet for å gjøre plass til midlertidig vei.