Utenlandsstudenter hjem til ledighet i Norge

Utenlandsstudenter sliter mer med å skaffe seg jobb når de kommer tilbake til Norge, men ender med feitere lønn enn dem som utdanner seg her hjemme.

NIFU STEP har i rapporten «Utbytte av utdanning fra utlandet», som legges fram fredag, sammenlignet tidligere utenlandsstudenter med personer som har tilsvarende utdanningsbakgrunn fra Norge. Konklusjonen er at de som har studert ute, sliter mer for å komme inn på arbeidsmarkedet, har høyere andel ledige tre år etter siste eksamen, må sende flere søknader før de får napp, og oftere mener å være overkvalifisert for stillingene de har havnet i, skriver Aftenposten. 2,5 prosent av de med utdanning fra utlandet er arbeidsledige, mens 0,6 prosent av dem med tilsvarende utdanning fra Norge står uten jobb. Mens 8,8 prosent av utenlandsstudentene er ledige rett etter eksamen, er 4,4 prosent av dem som utdannet seg i Norge, det samme. Undersøkelsen viser også at utenlandsstudenter mangler et faglig nettverk. De får dermed sjeldnere jobb som følge av kontakter fra studietiden, eller som konsekvens av at arbeidsgiver tar direkte kontakt med dem. Den mest positive effekten av utenlandsk utdannelse, er høyere lønn. Sannsynligheten for å få jobbe i utlandet, eller i en norsk stilling med internasjonalt innhold, øker også betydelig med utdanning fra et annet land. I fjor studerte over 20.000 nordmenn, nærmere 10 prosent av alle i høyere utdanning, i utlandet.