Ute av syne – ute av sinn

På Byggedagene ble RIFs State of the Nation presentert i sin helhet. Et av områdene som scoret aller lavest var kvaliteten på landets avløpsanlegg. Rådgiverne vurderer dagens standard som dårlig og utsiktene fremover er ikke gode.

Det er lett å tenke på frasen ”ute av syne - ute av sinn” når vi snakker om landets avløpsanlegg. Dette er jo installasjoner som for det aller meste befinner seg under bakken og er noe folk flest ikke har noe spesielt forhold til. Om ting fungerer er dette noe man ikke registrerer at finnes. Men det er klart – oppstår det problemer påvirker det folks dagligliv i aller høyeste grad. ”Utfordringen” er at det for det meste går greit, og da humper det og går. Landets kommuner prioriterer å bruke av sine knappe midler til andre oppgaver enn å ruste opp avløpsanleggene. ”Det holder nok en stund til” og det er selvsagt lett å forstå at man prioriterer slik. Det er vanskelig å argumentere for å bruke penger på rør og kummer når bestemor ikke få plass på eldrehjemmet eller om barna kommer hjem fra de dårlige skolene med hodepine fordi ventilasjonen er utdatert.

Men det kan selvsagt få store konsekvenser for nærsamfunnet om ledningsnettet alltid blir nedprioritert. Over store deler av landet har dette vedlikeholdsarbeidet blitt neglisjert, noe som gjør at avløpsanleggene er i dårlig forfatning og kapasiteten totalt sett er for svak - og dermed kan funksjonaliteten være er truet. RIF mener det trengs umiddelbar innsats for at ikke funksjonaliteten skal reduseres ytterligere.

Får vi en kollaps i ledningsnettet vil det skape store utfordringer både for brukerne og eierne av nettet. Det kan også gi helsemessige utfordringer.

Utsiktene fremover ser ikke gode ut. RIF mener at det er store hindringer som begrenser sektorens mulighet for å oppfylle krav og behov frem mot 2024 med dagens vedlikehold. Tilstanden vil altså forverres i stedet for en forbedring om man ikke snur kraftig om på denne utviklingen. RIF beregner at man må bla opp 110 milliarder kroner for å komme opp på en god standard. Det er mye penger innenfor denne sektoren.

De er derfor helt nødvending at det fremover prioriteres å sette av mer penger til denne typen vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider – selv om det er vanskelig å selge inn. Vi har rett og slett ikke råd til å la være. I dette arbeidet er det viktig å selge inn overfor befolkningen hvor viktig det faktisk er å ta vare på ledningsnettet vårt. Vårt moderne samfunn tåler ikke et lengre ledningsbrudd.

En annen sektor som sårt trenger flere penger er innen vannforsyningen. Denne har selvsagt mange fellestrekk med avløpsanleggene. Ingen i Norge skal være redde for å drikke dårlig vann – vannkvaliteten er meget god. Men ledningsnettet er sårbart og det trengs også store investeringer for å opprettholde vannkvaliteten og ikke minst hindre en kollaps i rørsystemet. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 prosent, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 prosent. Det kan selvsagt bli en utfordring for vannkvaliteten.

Det er derfor viktig at både forbrukere og politikerne våkner opp og begynner å tenke litt mer på det man også ikke ser av viktig infrastruktur– og det man tar for gitt – ledningsnettet under bakken.