Iseling Nybø (i midten). Åpning Kringsjå Studentby. Elisabeth Holien (VT) (til venstre) og Vetle Bo Saga (til høyre). Foto: Unni Irmelin Kvam / SiOKringsjå studentboliger. Foto: Trond JoelsonKringsjå studentboliger. Foto: Trond JoelsonKringsjå studentboliger. Foto: Trond JoelsonKringsjå studentboliger. Foto: Trond JoelsonKringsjå studentboliger. Foto: Trond Joelson

Utdanningsministeren åpnet Oslos grønneste studentboliger på Kringsjå

- For å sikre lik rett til utdanning er studentboliger et viktig virkemiddel. Når studentsamskipnaden i tillegg bygger miljøvennlig er det svært gledelig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Ministeren åpnet i dag SiOs (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) 349 splitter nye studentboliger på Kringsjå nord i Oslo, som omtales som Oslos grønneste studentboliger.

Bygget er i det miljøvennlige materialet massivtre og er et nær nullenergibygg. Kringsjå studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann, gjennom blant annet energibrønner og solcellepanel. Bygget er godkjent som et FutureBuilt-prosjekt, som vil si at det er et forbildeprosjekt som reduserer klimagassutslipp og holder høy arkitektonisk kvalitet.

- Vi ser et enormt behov for studentboliger og SiO har derfor ambisjoner om å bygge 2 500 nye boliger innen 2021. I tillegg er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og vi har derfor satt oss tydelige miljøambisjoner også, sier student og styreleder i SiO, Vetle Bo Haga.

SiO-styrelederen viste blant annet til at de er blitt med i Grønn Byggallianse, som både stiller kortsiktige og langsiktige miljøkrav til SiOs byggeprosjekter.

- Regjeringen med stortingsflertallet har hatt en rekordhøy satsing på bygging av studentboliger. I tillegg slår Jeløya-plattformen fast at regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. Det er derfor bra at SiO er frempå og viser at slike gode formål kan kombineres, påpekte Nybø.

Her kan du leses Byggeindustriens prosjektomtale av prosjektet.