Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Utbyggingsplan for omdiskutert oljefelt i nord levert

Omkring 47 milliarder skal investeres i Johan Castberg, det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet. Den omdiskuterte utbyggingsplanen er nå levert.

Da Statoils plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet ble levert i desember, kom det sterke reaksjoner. Blant annet reagerte mange på fraværet av tiltak for å skåne miljøet.

Nå er PUD'en gjennomgått av Olje- og energidepartementet, og tirsdag ble det lagt fram en proposisjon for Stortinget. Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er 558 millioner fat olje, som er såpass gigantisk at planen må innom Stortinget før den godkjennes av OED.

– Dette blir tredje feltutbygging i Barentshavet, av det hittil største norske oljefeltet i havområdet. Det vil gi store ringvirkninger både i utbyggings- og driftsfasen, og skape store verdier for fellesskapet gjennom inntekter til staten og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

For og mot

Prosjektet har tatt tid fordi det i utgangspunktet var avhengig av en oljepris over 80 dollar fatet for å lønne seg. I tillegg kom størrelsen på investeringer og lang driftsperiode som fører til ytterligere usikkerhet rundt lønnsomheten.

Før jul kom PUD'en der Statoil hadde redusert kostnadene så kraftig at Johan Castberg er lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet. I tirsdagens proposisjon er dette redusert ytterligere, til 31 dollar fatet.

Søviknes betegner utbyggingen som et gigantisk industriprosjekt med høy lønnsomhet, der næringslivet i nord vil få nye muligheter og oljemiljøene i Hammerfest og Harstad vil bli styrket.

Da planene kom i fjor, reagerte imidlertid mange på fravær av tiltak for å skåne miljøet.

Miljødirektoratet mente de totale samfunnsøkonomiske konsekvensene er lite belyst og viste til at det er stor usikkerhet om lønnsomheten ved prosjektet.

Avfeier

En annen innsigelse har vært det økte klimagassutslippet feltet vil medføre. Uten elektrifisering vil feltet, ifølge Natur og Ungdom, slippe ut like mye i løpet av et år som over 120.000 biler.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet har kalt Castberg «kroneksempelet på dårlig timing».

– Det er fullstendig galskap å skulle investere i et prosjekt som vil binde Norge til enorme klimagassutslipp de neste 30 årene, uttalte leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland ser det annerledes.

– Vi har selvsagt ivaretatt hensynet til ytre miljø og fiskeriinteresser, og det forventes ingen vesentlige miljøpåvirkninger som følge av prosjektet. Samtidig vet vi at CO2-utslippene fra norsk sokkel er halvparten av hva gjennomsnittet er internasjonalt, sier han.